Aktualności

 • 13.12.2023
  Fundacja Technotalenty wspólnie z Województwem Podlaskim już po raz drugi zorganizowała konkurs „Pomosty Przyszłości”, do którego przystąpiło blisko 30 firm, naukowców, zespołów naukowych i instytucji.
 • 1
  Najbardziej kreatywni w kwestii pomysłów na przeciwdziałania wyludnieniu okazali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, którzy przygotowali film pt. „By nie wybierać”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się we wtorek, 12 grudnia, w urzędzie marszałkowskim. Nagrody zwycięzcom wręczył marszałek Artur Kosicki.
 • Grupa ludzi zgromadzona na placu
  Rola przedsiębiorczego odkrywania w zmieniającej się rzeczywistości, jak mądrze monitorować inteligentne specjalizacje, trendy rozpowszechniania innowacji i cyfryzacji, doskonalenie regionalnych systemów badań i innowacji oraz skuteczność współpracy międzynarodowej były przedmiotem paneli dyskusyjnych podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji 28 listopada br. w Barcelonie.
 • Ręce złączone w geście współpracy. W tle notesy, kalkulatory itp. materiały biurowe.
  W czwartek 30 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu i wyboru Partnerów do realizacji projektu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
 • Grafika dotycząca naboru z Polski Wschodniej
  Jak dobrze przygotować się do napisania wniosku o dofinansowanie? Na co można uzyskać dofinansowanie? Za co można otrzymać punkty podczas oceny? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (osoby odpowiedzialne za przygotowanie warunków naboru projektów).
 • Spotkanie koordynacyjne w dniach 20 - 22 listopada 2023 r. w Jachrance1
  Wyzwania pomocy publicznej, dotacja warunkowa w B+R, skuteczność instrumentów wsparcia regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz monitorowanie projektów infrastruktury B+R były przedmiotem spotkania koordynacyjnego w dniach 20 - 22 listopada 2023 r. w Jachrance.
 • social-media-4140959_640
  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.
 • Prelegenci podczas Forum Biznesowego Pogranicza
  Technologie, inflacja, zarobki oraz strategie na innowacyjny biznes były głównymi tematami VII Forum Biznesowe Pogranicza, które odbyło się w dniach 16-17 listopada br. w Suwałkach.
 • II spotkanie Zespołu ds szkolnictwa zawdowego
  Jednym z wątków dyskusji było przedstawienie tematyki, zakresu badań i analiz przewidzianych do wykonania w ramach regionalnego, systemowego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, koordynującego monitorowanie kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.
 • Podpisanie umowy Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego
  W dniach 12-14 listopada 2023 r. miała miejsce Konferencja Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy. Współorganizatorami spotkania była Politechnika Białostocka, Fundacja Rozwoju Politechniki Białostockiej, Krajowe Klastry Kluczowe (Klaster Obróbki Metali, Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych) oraz partner strategiczny - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Powrót na początek strony