Wskaźniki

Wskaźniki: gdzie jesteśmy i co się nam udaje

Jak będzie postępować rozwój regionu, dowiemy się na bieżąco. Wdrażanie Strategii nie bazuje na odczuciach, tylko na konkretach. W dokumencie jasno określono wskaźniki, jakie mamy osiągnąć i to już w 2020 roku.

I tak, wzrost konkurencyjności naszej gospodarki będzie mierzony wysokością PKB na mieszkańca i liczbą przedsiębiorstw. Naszą pozycję w skali krajowej i międzynarodowej zweryfikuje wartość eksportu w przeliczeniu na mieszkańca oraz udział kapitału zagranicznego. Z kolei jakość życia zmierzymy sprawdzając, czy zmniejszyła się liczba Podlasian wyjeżdżających na stałe z regionu i zwiększył  dochód na osobę.

Powrót na początek strony