Sposób finansowania

Sposób finansowania

Działania, jakie musimy podjąć, aby wprowadzić w życie cele stawiane w Strategii, muszą być finansowane z wielu źródeł. Na pewno część z nich to środki publiczne, którymi dysponuje rząd, województwo, ale także samorządy lokalne (bo wiele zależy od gmin, od tego, jak zaplanują własne strategie rozwoju i na co przeznaczą pieniądze). Część to fundusze unijne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, zwłaszcza że SRWP jest podstawą wydatkowania pieniędzy w nowej perspektywie finansowej  w ramach RPOWP 2014-2020.

Ale to nie wszystko. Aby udało się osiągnąć zakładane rezultaty, potrzebne są również środki prywatne, np. poprzez wkład własny do projektów unijnych czy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 

Powrót na początek strony