Raport roczny z realizacji SRWP za 2019 rok

System Monitorowania Strategii zakłada regularne, coroczne przygotowanie raportu z realizacji Strategii. Niniejszy dokument jest piątym tego typu dokumentem i jednocześnie przedostatnim. Adresatami raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem województwa. Raport w szczególności powinien być podstawą weryfikacji i ewentualnej rewizji dotychczasowej polityki rozwojowej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Powrót na początek strony