Aktualności

 • Konkurs dla studentów. Spotkanie na Uniwersytecie w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2019-06-11 13:31:25

  Atrakcyjne nagrody, wyróżnienia oraz udział w panelu dyskusyjnym podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Na to mogą liczyć podlascy studenci, jeśli do 30 czerwca zaprezentują swoją wizję rozwoju regionu w ramach konkursu „Moje województwo. Podlaskie 2030”. W poniedziałek (10 czerwca br.) dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek rozmawiała ze studentami Uniwersytetu w Białymstoku o szczegółach konkursu.

 • Studencka wizja rozwoju województwa

  Miniaturka artykułu
  2019-05-30 12:30:45

  Do 30 czerwca br. studenci podlaskich uczelni mogą zgłaszać swoje prace w ramach konkursu „Moje Województwo. Podlaskie 2030”. Młodzież przedstawi w nich swój pomysł na rozwój regionu. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami. W środę (29.05 br.) w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się kolejny wykład zachęcający studentów do udziału w konkursie.

 • Rola OZE w rozwoju województwa

  Miniaturka artykułu
  2019-05-29 18:57:11

  Ujęcie Odnawialnych Źródeł Energii w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym oraz priorytety polityki spójności na lata 2021-2027 w kontekście OZE – to temat wystąpienia dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanny Sarosiek podczas Okrągłego Stołu OZE w ramach V Międzynarodowego Kongresu Eko Forum. Spotkanie odbyło się 28.05 br. w Supraślu.

 • O miejscu nauki w Strategii

  Miniaturka artykułu
  2019-05-29 17:40:31

  Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionu – o tym rozmawiano w środę (29 maja br.) podczas spotkania Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego z rektorami podlaskich uczelni.

 • Stan realizacji Strategii zaprezentowany

  Miniaturka artykułu
  2019-05-23 15:03:59

  Przyjęcie raportu rocznego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do Roku 2020 i prezentacja stanu realizacji kontraktu terytorialnego były głównymi tematami czwartkowych (23 maja br.) obrad Podlaskiego Forum Terytorialnego. Posiedzeniu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło.

 • Opinie BOF na temat Strategii

  Miniaturka artykułu
  2019-05-22 09:50:12

  Przedstawiciele Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wzięli udział w konsultacjach na temat aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

 • Rozwój regionu okiem studentów

  Miniaturka artykułu
  2019-05-13 16:09:13

  Już niebawem podlascy studenci przedstawią autorską wizję naszego województwa w roku 2030. W poniedziałek (13.05 br.) w auli Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej odbył się wykład zachęcający do udziału w konkursie dotyczącym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

 • Co zrobić, aby młodzi zostali? O strategii rozwoju regionu podczas XV sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2019-04-27 18:45:53

  Głównym tematem XV posiedzenia młodzieżowego sejmiku (26.04 br.) była prezentacja dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanny Sarosiek dotycząca aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Wystąpienie wywołało dyskusję, podczas której młodzi radni wymienili się spostrzeżeniami na temat wizji rozwoju regionu.

 • Jutro jest dzisiaj, czyli o strategii regionu w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2019-04-17 15:33:57

  Konkurencyjna gospodarka i zasoby ludzkie - to był główny temat spotkania konsultacyjnego w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym poświęconego aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

 • Szklanka pusta czy pełna – warsztaty o strategii w Łomży

  Miniaturka artykułu
  2019-04-12 17:13:09

  Więcej przeszkód niż atutów zauważyli w szansach rozwojowych i możliwościach subregionu łomżyńskiego uczestnicy kolejnych już w regionie warsztatów poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Wskazali jednak potencjały: przemysł przetwórczy, rolnictwo, dobrze wykształceni młodzi ludzie. Były też pomysły: na elektromobilność i powrót do przemysłu meblarskiego.