Podsumowanie konsultacji projektu Strategii

Samorząd województwa zakończył konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Spotkania na temat dokumentu odbyły się w Augustowie, Hajnówce, Wysokiem Mazowieckiem i Białymstoku.

Strategia to kluczowy dokument, który określi cele i kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata. Będzie również podstawą przy konstruowaniu ważnych dokumentów, m.in. programu regionalnego na lata 2021-2027 czy kontraktu z rządem. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem - link znajdą Państwo na dole strony.

Podczas konsultacji mieszkańcy województwa będą mieli możliwość wyrazić swoją opinię na temat tego strategicznego dokumentu, zgłosić uwagi do projektu. Doskonałą ku temu okazją były spotkania konsultacyjne.

Spotkania w subregionach

Spotkania konsultacyjne zostały zorganizowane w czterech miastach, w każdym z subregionów, tak, aby wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli wziąć w nich udział. Podczas każdego z tych spotkań przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i eksperci, którzy współtworzyli projekt SRWP, przedstawili główne założenia projektu, a także odpowiedzieli na pytania uczestników.

Spotkania odbyły się:

Formularz on-line

Konsultacje społeczne projektu Strategii zostały zakończone.

Uwagi na temat projektu można było zgłaszać m.in. przez internet. Link do formularza był aktywny od 26 listopada 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku, czyli w czasie, kiedy formalnie trwały konsultacje społeczne.

Formularz można było wypełnić on-line lub też skorzystać z pliku w formacie Word. Po wypełnieniu plik należało przesłać na adres: konsultacje2030@wrotapodlasia.pl, przekazać osobiście podczas spotkań konsultacyjnych, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Sprawozdanie przyjęte

Na posiedzeniu 6 lutego 2020 roku Zarząd Województwa przyjął sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, przyjął również projekt tego dokumentu poszerzony o uwagi z konsultacji.

Powrót na początek strony