Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął na posiedzeniu 27 kwietnia 2020 roku Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa.

Wizja w haśle 4P

Zapisy Strategii mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym plany rozwoju poszczególnych sektorów: transportu, zdrowia, polityki społecznej, na strategie samorządowe).

SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijamy przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła. Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji. I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami.

To ambitne cele, ale misja naszej Strategii brzmi: „Ambitne Podlaskie”. 

Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Najważniejsze daty:

  • 25 czerwca 2018 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
  • 23 października 2018 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął założenia procesu aktualizacji SRWP.
  • 26 listopada 2019 roku – 8 stycznia 2020 roku – w tym terminie odbyły się konsultacje społeczne projektu. Miały miejsce cztery spotkania konsultacyjne, o Strategii przedstawiciele UMWP rozmawiali również na wielu spotkaniach z różnymi gremiami (przedsiębiorcami, seniorami, radnymi). Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl oraz tradycyjnie pocztą. Wpłynęło 150 uwag. Część z nich została uwzględniona.
  • 9 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i skierował go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.
  • 27 kwietnia 2020 roku Sejmik przyjął Strategię.
Powrót na początek strony