Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął na dzisiejszym posiedzeniu (27 kwietnia) Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. To najważniejszy dokument, który wyznacza kierunki polityki regionalnej naszego województwa.

Wizja w haśle 4P

Zapisy Strategii mają wpływ na przyszły program regionalny, kontrakt z rządem, na wszelkie dokumenty rozwojowe w województwie (w tym plany rozwoju poszczególnych sektorów: transportu, zdrowia, polityki społecznej, na strategie samorządowe).

SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność naszego województwa. Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijamy przemysły przyszłości, innowacje, stawiamy na lokalnych przedsiębiorców i kontynuujemy rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła. Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji. I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami.

To ambitne cele, ale misja naszej Strategii brzmi: „Ambitne Podlaskie”. 

Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Najważniejsze daty:

  • 25 czerwca 2018 roku Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
  • 23 października 2018 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął założenia procesu aktualizacji SRWP.
  • 26 listopada 2019 roku – 8 stycznia 2020 roku – w tym terminie odbyły się konsultacje społeczne projektu. Miały miejsce cztery spotkania konsultacyjne, o Strategii przedstawiciele UMWP rozmawiali również na wielu spotkaniach z różnymi gremiami (przedsiębiorcami, seniorami, radnymi). Podczas konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do projektu – elektronicznie za pośrednictwem strony www.strategia.wrotapodlasia.pl oraz tradycyjnie pocztą. Wpłynęło 150 uwag. Część z nich została uwzględniona.
  • 9 kwietnia 2020 roku Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i skierował go pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.
  • 27 kwietnia 2020 roku Sejmik przyjął Strategię.

Dodana: 28 kwiecień 2020 14:27

Zmodyfikowana: 3 październik 2022 10:48