Projekt Strategii Województwa Podlaskiego 2030 – spotkanie konsultacyjne w Białymstoku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu strategii województwa podlaskiego dobiegły końca – czwarte, ostatnie spotkanie odbyło się 16 grudnia br. w Białymstoku. Na pytania i wątpliwości przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli świata nauki i mieszkańców subregionu białostockiego odpowiadali dyrektor departamentu rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek, prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku, a także Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Krótkiej prezentacji projektu strategii województwa dokonała dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek. - Cele strategiczne projektu to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie i Perspektywiczne. W projekcie strategii zapisano też misję, która brzmi „Ambitne Podlaskie”.  
Joanna Sarosiek wyjaśniała, że zmiany w obowiązującym od 2013 roku dokumencie są konieczne ze względu na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i społeczne. Założenia zawarte w projekcie są też spójne z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia będzie też podstawą do programowania nowej perspektywy finansowej.

Uczestnicy spotkania pytali m.in. o zapisy dotyczące rozwoju transportu publicznego, turystyki, o bazę naukową i wsparcie dla przedsiębiorstw. Poruszono temat wyludniania się regionu i tego jak temu zaradzić.

Rozwój czy wzrost?

To było jedno z pierwszych zagadnień poruszonych podczas dyskusji. „Co chcemy jako województwo osiągnąć – wzrost wskaźników czy rozwój, i co jest tak naprawdę ważniejsze?” – padały pytania z sali.
Joanna Sarosiek wyjaśniała, że rozwój województwa jest celem samym w sobie, natomiast zapisany w projekcie Strategii wzrost wskaźników jest narzędziem do monitorowania rozwoju. – Tylko w ten sposób możemy sprawdzić czy podążamy w dobrym kierunku? - mówiła.
Prof. Bogusław Plawgo, współtwórca dokumentu dodał, że rozwój jest najważniejszy, ale nie sposób osiągnąć go bez wzrostu. Natomiast marszałek Artur Kosicki podkreślał, że jako przedstawiciel Zarządu Województwa zapisany w projekcie Strategii „wzrost” rozumie przede wszystkim jako zwiększenie dochodów mieszkańców i przedsiębiorców. Tylko w taki sposób można walczyć z najbardziej palącym problemem Podlaskiego – drenażem mózgów i wyludnianiem się regionu. - Mamy dość przygotowywania kadr dla innych – mówił marszałek – a tylko wzrost dochodów zatrzyma tu przedsiębiorców, naukowców, młodych ludzi, którzy tu będą mieli perspektywy. Zysk ekonomiczny jest w stanie zahamować odpływ ludności z naszego województwa i zapewnić jego rozwój pod każdym względem. – podkreślał Artur Kosicki.

Powstrzymać odpływ młodzieży

Uczestnicy spotkania wskazywali na brak wyraźnych zapisów w projekcie Strategii dotyczących m.in. rozwoju komunikacji miejskiej, problemu starzenia się społeczeństwa i niskiego przyrostu demograficznego.
Joanna Sarosiek wskazując punkty, w których ujęto powyższe kwestie, wyjaśniała, że strategia województwa jest w założeniu dokumentem jak najbardziej uniwersalnym, tak aby przy zmianie warunków społeczno-gospodarczych nie stanowiła bariery. Również marszałek Kosicki podkreślał, że to musi być dokument na tyle ogólny, żeby zawarte w nim zapisy nie blokowały finansowania przedsięwzięć z różnych, dostępnych źródeł. 
Dlatego szczegółowe zapisy zostały ujęte nie w projekcie SRWP, a w dokumentach branżowych – np. zapisy dotyczące transportu publicznego są zawarte w regionalnym planie transportowym.
Do pojawiającego się często pytania o problem demografii w naszym regionie odniósł się współautor projektu prof. Jacek Szlachta - Strategia jest wybrukowana kwestiami demograficznymi. Nasza filozofia jest skierowana na zatrzymanie odpływu młodzieży – mówił.

Konsultacje społeczne w Białymstoku były ostatnim z czterech spotkań dotyczących projektu Strategii Województwa Podlaskiego 2030. 
Uwagi można zgłaszać do 8 stycznia 2020 r. m.in. poprzez formularz online.

Powrót na początek strony