Kontakt

Sekretariat Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 

ul. Poleska 89
15-874 Białystok
e-mail: konsultacje2030@wrotapodlasia.pl

Kontakt w sprawie strony internetowej

Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji
tel. 85 66 54 944
e-mail: rpowp@wrotapodlasia.pl