Rozmowy o Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Tym razem w subregionie łomżyńskim

W piątek (6.12) odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Tym razem do debaty zaproszono samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Konsultacje odbyły się w świeżo odnowionym - dzięki dotacji z RPOWP - budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Spotkanie w Wysokiem Mazowieckiem otworzyła Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP Joanna Sarosiek.
- Cele strategiczne projektu to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie, Przedsiębiorcze, Partnerskie i Perspektywiczne. W projekcie strategii zapisano też misję, która brzmi „Podlaskie Ambitne”.
Joanna Sarosiek wyjaśniała, że zmiana obowiązującego (przyjętego w 2013 r. – przyp. red.) dokumentu jest konieczna ze względu na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne i społeczne. Założenia zawarte w projekcie są też spójne z rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. - Będzie to też podstawa do programowania nowej perspektywy finansowej – mówiła dyrektor Sarosiek.

 

Fundusze unijne, migracja młodzieży, współpraca nauki i biznesu

Podczas dyskusji przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego Bogusław Dębski zwrócił uwagę na wykorzystanie funduszy unijnych poświęconych województwom Polski Wschodniej. Jako przykład podał program centralny Polska Wschodnia. Bogusław Dębski podkreślał, że pieniądze z programu na wyrównanie zapóźnień gospodarczych dedykowanego pięciu najbiedniejszym województwom trafiały na realizację zadań rządowych.
Bogusław Dębski podkreślał, że należy wystąpić do organów rządowych o wyraźną deklarację realizacji takich inwestycji jak m.in. S-19, Rail Baltica.  – One w ciągu dziesięciu lat, bo na tyle jest przewidziana strategia, powinny być skończone i tego powinniśmy wymagać - mówił Bogusław Dębski.
Przewodniczący sejmiku zaznaczył, że najważniejszy problem województwa został bardzo dobrze zdiagnozowany i wyeksponowany w SRWP 2030 – chodzi o migrację młodych ludzi.
Rozwiązaniem jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i takiego środowiska, które spowoduje również napływ ludności do naszego regionu.  Bogusław Dębski podkreślał, że należy dopracować model współpracy nauki i biznesu, co przełoży się na jeden z priorytetów ujętych w strategii czyli innowacyjność. – Przedsiębiorstwa powinny mieć pieniądze na innowacje i one powinny w uczelniach zamawiać badania. Taka współpraca przyniesie  pożądane efekty. – mówił.

Z tymi uwagami zgodził się prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej. - Jestem za zwiększeniem środków na badania i naukę, i takie są intencje, natomiast trudno przewidzieć jaka będzie rzeczywistość - mówił prof. Szlachta  
Zaznaczył, że choć trwające prace nad SRWP są tylko aktualizacją, to wprowadzają poważne zmiany w stosunku do poprzednich wersji dokumentu.  Powodem jest „nowy kontekst globalny” – m.in.  polityka klimatyczna, uchodźcy.
- Są to nowe zjawiska, które stawiają wyzwanie przed całą Unia Europejską, przed Polską , ale też przed peryferyjnym małym województwem, jakim jest Podlaskie - mówił prof. Szlachta.

Rolnictwo i obszary wiejskie
O poświęcenie większej uwagi w SRWP 2030 rolnictwu i obszarom wiejskim apelował radny wojewódzki, były marszałek Jerzy Leszczyński. Podkreślał, że w naszym regionie około 40 proc. społeczeństwa zamieszkuje właśnie tereny wiejskie.
Joanna Sarosiek podkreśliła, że obszary wiejskie w strategii zostały dostrzeżone, podobnie jak rolnictwo, główna gałąź naszej gospodarki. - Rolnictwo widzimy w trzech przypadkach: przemysłu przyszłości – rolnictwo, które wiąże się z doliną 4.0 – czyli połączenie rolnictwa z przemysłami przyszłości,  rozwoju  lokalnej przedsiębiorczości, czyli tworzenia korzystnych warunków dla zakładania nowych firm szczególnie dla młodych mieszkańców, a także rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich – informowała dyrektor Sarosiek - Traktujemy rolników jak przedsiębiorców – dodała.

Podczas dyskusji podjęto wiele innych wątków dotyczących m.in. obszaru zdrowia, przyszłej perspektywy finansowej, odpływie studentów z regionu za granicę. Na pytania mieszkańców i samorządowców odpowiadał też prof. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyrektor Joanna Sarosiek zachęcała do składania uwag dotyczących projektu Strategii za pośrednictwem specjalnego formularza zamieszczonego na stronie www.strategia.wrotapodlasia.pl

*
 
To było trzecie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Na pytania mieszkańców odpowiadali eksperci i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 
Kolejne spotkanie już 16 grudnia, tym razem w Białymstoku

Powrót na początek strony