Konsultacje Strategii w Augustowie

Podlaskie. Przedsiębiorcze. Partnerskie. Perspektywiczne. Taką wizję naszego regionu zawiera projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. We wtorek, 27 listopada, w Augustowie zainaugurowane zostały konsultacje dokumentu. Wzięła w nich udział Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Dyskusję w Augustowie otworzyła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który, wraz z zespołem specjalistów, tworzył dokument.

– Jest mi niezmiernie miło, że tu inaugurujemy konsultacje projektu Strategii. Chcemy rozpocząć dialog dotyczący tego, jak powinno wyglądać nasze województwo w przyszłości, nad jakimi jego słabymi cechami powinniśmy popracować, a jakie rozwijać, by nasz region był naszą dumą – mówiła.

Punktem wyjścia wtorkowych konsultacji było streszczenie projektu Strategii. „Ambitne Podlaskie” to misja, którą on formułuje. Realizowana ma być poprzez trzy określone cele. To dynamiczna gospodarka, zasobni mieszkańcy i partnerski region.

Efektem wdrożenia Strategii ma być wzrost PKB i poziomu eksportu, wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych, dochodów własnych JST, spadek migracji z regionu oraz wzrost poziomu zaufania. Jak podkreśliła dyrektor Sarosiek, założone wskaźniki są bardzo ambitne.

Strategia wyróżnia sześć Obszarów Strategicznej Interwencji, czyli takich, które należy szczególnie wspierać To: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Hajnówka, Zambrów, Augustów, Łomża, Grajewo, Sokółka i Bielsk Podlaski), obszary zagrożone trwałą marginalizacją (gminy wiejskie i powiązane z nimi małe miasta), subregionalne ośrodki wzrostu (Suwałki, Łomża, Bielsk Podlaski), Białystok i jego obszar funkcjonalny, miasta powiatowe oraz obszary wiejskie, w tym cenne przyrodniczo.

Druga część spotkania w Augustowie to czas na pytania i sugestie uczestników. Odpowiedzi udzielali eksperci: Wiesława Burnos, Joanna Sarosiek oraz współtwórca projektu prof. Wojciech Dziemianowicz.

Spora część pytań dotyczyła kwestii poprawy połączenia drogowego na trasie Białystok-Augustów. Pytano także o możliwości pozyskiwania środków na inwestycje drogowe w poszczególnych samorządach. 

Dyrektor Sarosiek zapewniła pytających, że marszałek województwa i zarząd pracują nad tym, żeby środków finansowych na ten cel dla naszego regionu było jak najwięcej.

Wśród osób zabierających głos znalazł się m.in. Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa, który postulował za wyraźniejszym podkreśleniem w Strategii kwestii  turystyki i walorów uzdrowiskowych województwa. Pojawiły się także głosy o umieszczeniu w Strategii takich obiektów, jak Kanał Augustowski czy Puszcza Augustowska.

Dyrektor Sarosiek wyjaśniła, że w założeniu Strategia Rozwoju Województwa miała być dokumentem możliwie najbardziej uniwersalnym.

– Tak, by przy zmianie warunków społeczno-gospodarczych nie stała się barierą – zaznaczyła dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

W konsultacjach w Augustowie wzięli udział przedstawiciele administracji samorządowej, nauki i biznesu, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy subregionu. Silnie reprezentowany był Sejmik Województwa Podlaskiego. W konsultacjach w Augustowie uczestniczyli radni: Wanda Mieczkowska, Paweł Wnukowski, Bogdan Dyjuk i Cezary Cieślukowski. 

Konsultacje projektu Strategii Województwa Podlaskiego potrwają do 8 stycznia przyszłego roku.

Spotkania odbędą się jeszcze: 29 listopada w Hajnówce , 6 grudnia w Wysokiem Mazowieckiem  i 16 grudnia w Białymstoku. Można się na nie zapisać poprzez  formularz rejestracyjny na naszej stronie.

Link do zapisów

 

Powrót na początek strony