Proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji

Proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji poprzez "przedsiębiorcze odkrywanie"*

Proces określania regionalnych inteligentnych specjalizacji rozpoczął się już od prac nad aktualizacją Startegii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. W ramach systemu realizacji SRWP przewidziano opracowanie dokumentu, który doprecyzowuje kwestie związane z inteligentnymi specjalizacjami. W tym celu powołąno także Grupę Roboczą ds. specjalizacji regionalnej gospodarki.

Projekt "Planu rozwoju przedsiebiorczosci w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+" powstał przy zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk, m.in. przedsiębiorców czy naukowców, którzy działali zarówno w grupie roboczej, jak i byli aktywni w trakcie licznych warsztatów tematycznych oraz spotkań konsultacyjnych dotyczących dokumentu. W tych ostatnich, odbywających się w Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach i Białymstoku wzięło udział łącznie ponad 250 osób, ktore zgłaszały swoje uwagi i propozycje.

W trakcie opracowywania projektu Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015–2020+ (RIS3), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku potwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.

Prace nad dokumentem koordynował Departament Rozwoju Regionalnego przy współpracy ekspertów: dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW i Roberta Girejko.

 * W przypadku inteligentnej specjalizacji kwestia wyboru priorytetów i podziału zasobów ma być rozwiązana poprzez udział przedstawicieli środowiska przedsiębiorców. To oni  mają wyłonić najbardziej obiecujące obszary rozwoju regionu w przyszłości na drodze procesu określanego jako proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO).

Powrót na początek strony