Aktualności

 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - czekamy na Twój głos

  Kilka rąk ułożonych jedna na drugiej w geście współpracy.
  2021-06-04 10:00:01

  Ponad 4 miliardy euro to budżet Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), następcy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność - to główne obszary działania FERS. Spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne programu otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Konsultacje potrwają do 9 lipca 2021 r.

 • Zapraszamy do udziału w społecznych konsultacjach strategicznej części Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027

  Flaga Unii Europejskiej i flaga Polski na tle nieba
  2021-06-02 11:44:14

  Celem Programu Interreg Polska-Rosja jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Co charakterystyczne dla programów Interreg, realizowane są tu projekty partnerskie, a ich efekty przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru Programu. Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją Programu Polska-Rosja w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027, dlatego też zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wyrażenia opinii i uwag na temat kierunków wsparcia w Programie.

 • Praktycznie i bezpłatnie o tym, jak pozyskać inwestora

  Na białym tle tekst Poznaj metody finansowania startupu
  2021-06-02 10:22:52

  Chcesz dalej rozwijać swój biznes, ale nie wiesz, jak sfinansować takie działania? Odpowiadając na taką potrzebę Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował cykl sześciu bezpłatnych warsztatów online z cyklu „Poznaj Inwestora”.

 • Cykl webinariów: Polityka miejska i Europejski Zielony Ład a wieloletnie ramy finansowe UE

  Zbliżenie na rękę trzymającą smartfon.
  2021-05-24 15:39:22

  Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zapraszają na cykl webinariów poświęconych polityce miejskiej w nowej perspektywie finansowej, zwłaszcza w kontekście Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – czyli projektów, które wiele samorządów realizuje wspólnie.

 • Zapisz się na konferencję otwierającą konsultacje nowego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Chcemy poznać Twoje zdanie
  2021-05-24 10:22:21

  Zapraszamy na konferencję otwierającą konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), która odbędzie się 2 czerwca.

 • FEnIKS szansą na finansowanie samorządowych przedsięwzięć rozwojowych

  Ilustracja do artykułu feniks_mini.png
  2021-05-24 10:18:47

  Zapraszamy na konferencję poświęconą prezentacji założeń Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Realizacja programu przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

 • Druga tura naboru do Europejskiego Instrumentu Miejskiego

  Grafika przedstawiająca smartfony powiązane siecią połączeń. W tle panorama miasta.
  2021-05-24 10:11:43

  Niespełna dwa tygodnie pozostały na złożenie wniosku w drugiej turze Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Inicjatywa służy wsparciu samorządów miejskich. Do rozdysponowania jest tym razem dużo większy budżet.

 • Komitet Monitorujący w pełni cyfrowy

  Flaga Unii Europejskiej i flaga Polski na tle nieba
  2021-05-21 15:33:06

  XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO na lata 2014-2020 odbyło się 21 maja na platformie ZOOM z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej.

 • Partnerstwo samorządów receptą na sukces

  Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego otwiera spotkanie online
  2021-05-19 14:23:48

  Omówienie najważniejszych aspektów programu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) i informacje dotyczące samorządów biorących udział w projekcie – to główne punkty spotkania poświęconego partnerstwom jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim. Odbyło się ono w środę (19.05) w formule online. W spotkaniu uczestniczył marszałek Artur Kosicki.

 • Obrady prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

  Wicemarszałek Stanisław Derehajło podczas posiedzenia.
  2021-05-18 12:30:35

  Przygotowywanie planowanych przedsięwzięć zdominowało obrady prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Spotkanie – jeszcze w formule online – odbyło się w poniedziałek (17.05). Wziął w nim udział m.in. wicemarszałek Stanisław Derehajło – wiceprzewodniczący gremium.