Aktualności

 • Lekarz na oddziale
  Pierwszy nabór rozpoczął się w maju i trwał do końca sierpnia 2023 roku. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o środki unijne w dwóch priorytetach: Zdrowie i Środowisko. W naborze wpłynęło łącznie 247 wniosków (132 w priorytecie Środowisko i 115 w priorytecie Zdrowie).
 • 13.12.2023
  Fundacja Technotalenty wspólnie z Województwem Podlaskim już po raz drugi zorganizowała konkurs „Pomosty Przyszłości”, do którego przystąpiło blisko 30 firm, naukowców, zespołów naukowych i instytucji.
 • 1
  Najbardziej kreatywni w kwestii pomysłów na przeciwdziałania wyludnieniu okazali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, którzy przygotowali film pt. „By nie wybierać”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się we wtorek, 12 grudnia, w urzędzie marszałkowskim. Nagrody zwycięzcom wręczył marszałek Artur Kosicki.
 • Grupa ludzi zgromadzona na placu
  Rola przedsiębiorczego odkrywania w zmieniającej się rzeczywistości, jak mądrze monitorować inteligentne specjalizacje, trendy rozpowszechniania innowacji i cyfryzacji, doskonalenie regionalnych systemów badań i innowacji oraz skuteczność współpracy międzynarodowej były przedmiotem paneli dyskusyjnych podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji 28 listopada br. w Barcelonie.
 • Ręce złączone w geście współpracy. W tle notesy, kalkulatory itp. materiały biurowe.
  W czwartek 30 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu i wyboru Partnerów do realizacji projektu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.
 • Grafika dotycząca naboru z Polski Wschodniej
  Jak dobrze przygotować się do napisania wniosku o dofinansowanie? Na co można uzyskać dofinansowanie? Za co można otrzymać punkty podczas oceny? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (osoby odpowiedzialne za przygotowanie warunków naboru projektów).
 • Spotkanie koordynacyjne w dniach 20 - 22 listopada 2023 r. w Jachrance1
  Wyzwania pomocy publicznej, dotacja warunkowa w B+R, skuteczność instrumentów wsparcia regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz monitorowanie projektów infrastruktury B+R były przedmiotem spotkania koordynacyjnego w dniach 20 - 22 listopada 2023 r. w Jachrance.
 • social-media-4140959_640
  Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu na życie obywateli UE.
 • Prelegenci podczas Forum Biznesowego Pogranicza
  Technologie, inflacja, zarobki oraz strategie na innowacyjny biznes były głównymi tematami VII Forum Biznesowe Pogranicza, które odbyło się w dniach 16-17 listopada br. w Suwałkach.
 • II spotkanie Zespołu ds szkolnictwa zawdowego
  Jednym z wątków dyskusji było przedstawienie tematyki, zakresu badań i analiz przewidzianych do wykonania w ramach regionalnego, systemowego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, koordynującego monitorowanie kształcenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.
Powrót na początek strony