Narzędzia i potencjalne źródła finansowania

Razem realizujmy Strategię

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wyznacza cele i kierunki, w jakich powinien podążać nasz region. Jednak jej realizacja nie jest możliwa bez szerokiego udziału partnerów społeczno-gospodarczych. Prezentujemy, jakie narzędzia mogą służyć do realizacji tych celów i wskazujemy potencjalne źródła ich finansowania.

Mając na celu zapewnienie skutecznego wdrażania celów Strategii, Departament Rozwoju Regionalnego opracował dokument pt. „Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Liczymy, że skorzystają z niego partnerzy społeczno-gospodarczy, którzy będą współdziałali z samorządem województwa nie tylko jako wykonawcy, ale też inicjatorzy wielu ważnych działań. Ich rola jest bowiem niezwykle istotna we wdrażaniu zapisów Strategii.

 

Powrót na początek strony