Projekt SKYLA – wzmacnianie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie Inteligentnych Specjalizacji dla Bliźniaczej Transformacji

Projekt pt.: „Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition” akronim SKYLA, to międzynarodowy partnerski projekt realizowany przez Województwo Podlaskie w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Bierze w nim udział 11 partnerów z różnych państw Europy: Włoch, Szwecji, Bułgarii, Irlandii, Belgii, Francji, Litwy i Polski.

Partnerzy w projekcie:

 1. Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy) – Partner Wiodący
 2. Województwo Podlaskie (Polska)
 3. Rada Regionalna Skåne, Departament Rozwoju Regionalnego (Szwecja)
 4. Centrum Rozwoju Przemysłu Południe (Szwecja)
 5. Gmina Sofia (Bułgaria)
 6. Klaster Mechatroniki  i Automatyki (Bułgaria)
 7. Rada Hrabstwa Fingal (Irlandia)
 8. Fundusz Rozwoju Regionalnego Attyki (Grecja)
 9. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (Belgia) – Partner Doradczy
 10. Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego (Litwa)
 11. Centrum Zatrudnienia Prowansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże (Francja)

Instytucje stowarzyszone:

 1. Regionalna Rada Toskanii - Dyrekcja ds. Edukacji, Szkoleń, Badań i Zatrudnienia (Włochy)
 2. Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu (Litwa)

Mapa partnerów projektu SKYLA

Cel projektu

„wspieranie władz publicznych w umieszczaniu umiejętności przyszłości w centrum bliźniaczej transformacji* na rzecz inteligentniejszego i bardziej odpornego rozwoju poprzez wzmacnianie i dostosowywanie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ekosystemach innowacji i strategiach inteligentnej specjalizacji”

Efekty projektu

Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w przypadku województwa podlaskiego będzie to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zmiany te mają na celu umieszczanie przyszłych umiejętności w centrum bliźniaczych przemian (twin transition) na rzecz inteligentniejszego i bardziej odpornego rozwoju poprzez wzmacnianie i dostosowywanie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ekosystemach innowacji i strategiach inteligentnej specjalizacji.

Unia Europejska zobowiązała się do promowania bliźniaczej transformacji*, aby uczynić swoją gospodarkę bardziej sprawiedliwą, odporną i zrównoważoną. Kształcenie i szkolenie zawodowe jest tutaj kluczowym narzędziem i musi iść w parze z rozwojem strategii inteligentnych specjalizacji w regionach. Dlatego też Województwo Podlaskie podjęło się współpracy w ramach projektu SKYLA, by wspólnie z partnerami z innych krajów Unii Europejskiej wypracować nowe rozwiązania dla naszego regionu.

Ważnym elementem projektu jest również współpraca na poziomie lokalnym z Interesariuszami projektu. Praktyczne doświadczenie, wiedza i wsparcie merytoryczne Interesariuszy pochodzących z różnych środowisk przyczynią się do zdiagnozowania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie bliźniaczej transformacji, a także najważniejszych barier i wyzwań w województwie podlaskim.

Okres realizacji projektu:

 1. Core phase: 1 marca 2023 r. – 28 luty 2026
 2. Follow-up phase: 01 marca 2026 – 28 luty 2027
 3. Zamknięcie projektu: 01 marca 2027 – 31 maja 2027

Budżet projektu: 2,080,524 EUR

budżet projektu: 2,08 mln euro okres realizacji projektu: marzec 2023 - maj 2027

Więcej informacji na stronie projektu: link do strony projektu SKYLA

*Bliźniacza transformacja to konglomerat dwóch współcześnie kluczowych transformacji – cyfrowej i zielonej, obecnych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa.

Powrót na początek strony