Ważne terminy

Ważne terminy

2013 rok

 • 9 września radni wojewódzcy przyjęli zaktualizowaną Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020
 • 13 czerwca, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego SRWP, zarząd województwa zatwierdził sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz przyjął projekt Strategii, w którym znalazła się część uwag zgłoszonych w ich trakcie.
   
 • 16 maja, po 36 dniach, zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Odbyło się łącznie 17 spotkań, konferencji i debat, podczas których omawiany był dokument.

Cztery główne spotkania konsultacyjne odbyły się w każdym z subregionów Podlaskiego:

 • 19 kwietnia w Bielsku Podlaskim,
 • 23 kwietnia w Łomży,
 • 6 maja w Suwałkach,
 • 7 maja w Białystoku.

Przeprowadzane zostały też spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, którzy również mogli zgłosić swoje propozycje i uwagi dotyczące projektu:

 • 24 kwietnia – spotkanie z organizacjami ekologicznymi i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska,
 • 6 maja – spotkanie z parlamentarzystami województwa podlaskiego,
 • 7 maja – spotkanie z przedsiębiorcami,
 • 8 maja – spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Przyjęcie zaktualizowanej Strategii przez Sejmik Województwa Podlaskiego jest planowane we wrześniu 2013 roku.

 • 19 marca 2013 rokuKomitet Sterujący Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego – w skład którego wchodzą samorządowcy, administracja rządowa, rektorzy największych uczelni wyższych, przedstawiciele środowisk przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a któremu przewodzi marszałek Jarosław Dworzański – wydał pozytywną opinię na temat projektu dokumentu. Tego samego dnia Zarząd Województwa przyjął projekt Strategii, który został skierowany do szerokich konsultacji społecznych.

2012 rok

 • 18 grudnia –  na pierwszym spotkaniu Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, zostały przedstawione najważniejsze elementy, znajdujące się w projekcie aktualizacji Strategii. Zaprezentowali je kluczowi eksperci, pracujący nad tym dokumentem.
   
 • Październik – eksperci podzieleni na  tzw. grupy tematyczne przedstawili raporty ze swoich prac. Pracowali w pięciu zespołach, poświęconych infrastrukturze i środowisku, kapitałowi ludzkiemu i społecznemu, rozwojowi miast, rozwojowi lokalnemu i spójności terytorialnej oraz gospodarce.
   
 • Sierpień-lipiec – ważnym etapem prac nad aktualizacją Strategii były spotkania konsultacyjne, które poprzedziły powstanie dokumentu, a odbyły się latem 2012 roku, w różnych częściach województwa. Pierwsze zostało przeprowadzone 23 lipca w Białymstoku, kolejne 30 lipca w Siemiatyczach, następne 1 sierpnia w Łomży i ostatnie – w ramach tego cyklu – 3 sierpnia w Suwałkach.

Powrót na początek strony