Projekt CASPER „Aktywizacja obywateli na zmniejszających się obszarach wiejskich na rzecz polityki ukierunkowanej terytorialnie w celu zwiększenia odporności”

Projekt pt.: „"Citizen Activation in Shrinking rural areas for Place-based policies to Enhance Resilience" akronim CASPER, to międzynarodowy partnerski projekt realizowany przez Województwo Podlaskie w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Bierze w nim udział 9 partnerów z różnych państw Europy: Finlandii, Węgier, Włoch, Francji i Polski.

Partnerzy w projekcie

 1. Uniwersytet Wschodniej Finlandii – Partner Wiodący
 2. Województwo Podlaskie
 3. Samorząd Regionu Południowego Savo (Finlandia)
 4. Komitat Somogy (Węgry)
 5. CROST Nonprofit Ltd. (Węgry)
 6. Region Nowa Akwitania (Francja)
 7. Sviluppo Basilicata SPA (Włochy).

Partnerzy stowarzyszeni

 1. Region Basilicata (Włochy),
 2. Francja Aktywna Nowa Akwitania (Francja).

Cel projektu

Zwiększenie odporności regionów zaangażowanych w tworzenie projektu CASPER poprzez przemyślane, dostosowane do potrzeb lokalnych i skuteczne połączenie środków łagodzących i adaptacyjnych w kontekście "kurczenia się obszarów".

Zmniejszające się obszary wiejskie w regionach zaangażowanych w tworzenie projektu CASPER tracą ludność z powodu odpływu młodych ludzi, a w konsekwencji starzejących się struktur demograficznych (niska dzietność), co uruchamia błędne koło w postaci słabych wyników gospodarczych, obniżenia poziomu usług i infrastruktury, powodujących większy odpływ ludności, braki w kapitale ludzkim i na rynku pracy.

Punktem wyjścia projektu CASPER jest założenie, że nawet przy zmniejszającej się liczbie ludności, regiony mogą być bardziej atrakcyjne pod względem wielu wskaźników jakości życia (dobrobytu), co czyni je atrakcyjnymi dla ludzi, którzy chcą w nich pozostać lub nawet się osiedlić - w stopniu umożliwiającym zachowanie witalności regionów,  ich szczególnego know-how oraz dziedzictwa kulturowego.

Efekty projektu

Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Działania projektowe będą prowadziły do zwiększenia odporności regionów partnerskich poprzez dobrze przemyślane, dostosowane do lokalnych warunków, skuteczne połączenie środków łagodzących i adaptacyjnych w kontekście wyludniania się. W procesie tym wezmą udział również interesariusze tj. przedstawiciele JST i inne grupy społeczno-gospodarcze.

Okres realizacji projektu

 1. Core phase: 1 marca 2023 r. – 28 luty 2026
 2. Follow-up phase: 1 marca 2026 – 28 luty 2027
 3. Zamknięcie projektu: 1 marca 2027 – 31 maja 2027

Budżet projektu: 1 632 422 Euro

Więcej informacji na stronie projektu:

Link do strony projektu CASPER

Powrót na początek strony