Europejski Szczyt Regionów i Miast

Zrównoważony rozwój regionów, lokalna demokracja, spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna, a przede wszystkim konsekwencje wojny na Ukrainie – to tematy poruszane w trakcie Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który odbył się w dniach 18 -19 marca w belgijskim Mons. W spotkaniu uczestniczył marszałek Artur Kosicki.

Marszałek zabrał głos podczas panelu skoncentrowanego na aspekcie odbudowy Ukrainy. Wypowiedzieli się na nim samorządowcy i eksperci z całej Unii Europejskiej.

Artur Kosicki przekonywał, że na program odbudowy Ukrainy należy patrzeć nieco szerzej i wdrażać odpowiednie działania nie tylko na terenach bezpośrednio, ale także pośrednio dotkniętych skutkami  konfliktu. W tym kontekście zwracał uwagę na skutki wrogiego zachowania Rosji i Białorusi w stosunku do wschodniej części Polski, ale też państw bałtyckich oraz Finlandii graniczących z tymi krajami, w różnych sferach: gospodarczej i społecznej.

– Skutki tego zachowania powodują spowolnienie rozwoju gospodarczego, spadek liczby ludności, a w przypadku mojego regionu nawet zagrożenia bezpieczeństwa w postaci hybrydowych ataków na granicę z terytorium Białorusi. Nasze regiony postrzegane są wręcz jako tereny niebezpieczne do życia - mówił marszałek przytaczając przykład Przesmyku Suwalskiego.

Przywołał też stanowisko Związku Województw Rzeczpospolitej Polski w sprawie konieczności wypracowania mechanizmu szczególnego wsparcia na poziomie unijnym regionom takim jak Podlaskie.

Wśród wymienionych przez marszałka rozwiązań było wykorzystanie istniejącej formuły i pilotażowe włączenie wskazanych terenów choćby do kategorii regionów najbardziej oddalonych bądź wprowadzenie do traktatów nowej kategorii np. regionu przyfrontowego, to jest sąsiadującego z państwami trzecimi, o odmiennych systemach polityczno-gospodarczych, co zagraża szeroko pojętemu bezpieczeństwo tegoż regionu.

- Chodzi tu o ułatwiania we wdrażaniu środków z istniejących programów Unii Europejskich, ewentualne o dodatkowe środki, oczywiście nieuszczuplające programu dla Ukrainy, skierowane zarówno do mieszkańców tych regionów, ale także przeznaczone na wsparcie uchodźców z Ukrainy chcących budować w przyszłości niepodległą Ukrainę – proponował marszałek Kosicki.

Jako kolejne źródło finansowania, Artur Kosicki wskazał możliwość uruchomienia środków unijnych z Rezerwy Na Rzecz Solidarności i Pomocy Nadzwyczajnej dla wymienionych obszarów przygranicznych.

Europejski Szczyt Regionów i Miast to największe spotkanie organizowane przez Europejski Komitet Regionów z myślą o przedstawicielach władz lokalnych i regionalnych, którzy dzielą się na nim wiedzą oraz opiniami na temat tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i co dziać się będzie w przyszłości.

Wydarzenie organizowane jest raz na dwa lata. Poprzednia edycja odbyła się we Francuskiej Marsylii.

Powrót na początek strony