Aktualności

 • Na co wydamy 73 mld euro

  Miniaturka artykułu
  2013-08-07 11:10:31

  O tym dyskutowano 6 sierpnia podczas regionalnych konsultacji projektu Umowy Partnerstwa – dokumentu, który określi, jak i w co Polska, a także regiony będą inwestować fundusze europejskie w nowej perspektywie.

 • Jesteś ekoinnowacyjny? To konkurs dla Ciebie

  Miniaturka artykułu
  2013-08-06 09:20:09

  Konkurs „Ekoinnowacje 2013”ma wyłonić w każdym województwie przedsiębiorstwa i jednostki naukowo-badawcze, które stawiają na rozwiązania ekoinnowacyjne.

 • Konsultacje Umowy Partnerstwa w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2013-08-02 14:34:00

  6 sierpnia odbędzie się w Białymstoku konferencja na temat projektu Umowy Partnerstwa, czyli kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, który określi zasady wydatkowania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

 • Podziękowania za udział w konsultacjach

  Miniaturka artykułu
  2013-07-16 12:00:36

  Marszałek województwa Jarosław Dworzański osobiście dziękuje wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu i udział w konsultacjach na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 .

 • Inteligentne specjalizacje w kraju i regionach

  Miniaturka artykułu
  2013-07-02 08:34:23

  W piątek, 28 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyły się warsztaty „Inteligentne specjalizacje w Polsce – poziom krajowy i regionalny” z udziałem przedstawicieli: Banku Światowego, Komisji Europejskiej, zaangażowanych ministerstw, regionów, instytucji centralnych, przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych.

 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego. Podsumowanie konsultacji społecznych

  Miniaturka artykułu
  2013-06-17 14:34:00

  Tak szerokich konsultacji społecznych nie przeszedł jeszcze żaden projekt dokumentu w regionie. W spotkaniach wzięło udział prawie 800 osób. W czwartek, 13 czerwca po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Sterującego SRWP, zarząd województwa zatwierdził sprawozdanie z przebiegu konsultacji oraz przyjął projekt Strategii, w którym znalazła się część uwag zgłoszonych w ich trakcie.

 • Samorządowa dyskusja o Strategii w Polskim Radiu Białystok

  Miniaturka artykułu
  2013-05-28 13:58:00

  Samorządy powinny mieć pomysł na siebie, a strategia rozwoju województwa podlaskiego będzie dobre pomysły wspierać.

 • Raport poznamy w połowie czerwca

  Miniaturka artykułu
  2013-05-27 10:05:00

  Tak szerokich konsultacji społecznych nie przeszedł jeszcze żaden projekt dokumentu w regionie. W debatach, konferencjach i spotkaniach na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 wzięło udział ponad 1000 osób.

 • Debata w Polskim Radiu Białystok. Zielone światło na ekstraprzyspieszenie

  Miniaturka artykułu
  2013-05-16 11:39:04

  Wczoraj, 15 maja, w Polskim Radiu Białystok mogliśmy wysłuchać debaty na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Wzięli w niej czołowi politycy naszego województwa. I choć pochodzą z różnych opcji, byli zgodni, że planując rozwój regionu trzeba wykorzystać jego potencjały: zieloność, siłę przemysłu rolno-spożywczego, położenie przygraniczne.

 • Człowiek jest w każdym celu Strategii

  Miniaturka artykułu
  2013-05-09 09:34:37

  Aktywizacja bezrobotnych, integracja społeczna , przeciwdziałanie wykluczeniu, wspieranie przedsiębiorczości społecznej – na te aspekty zawracali uwagę przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jakie odbyły się w środę, 8 maja w urzędzie marszałkowskim.