Znajdź sposób na walkę z bezdomnością

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty z zakresu innowacji społecznych.

Nabór ma wspierać budowanie wielostronnych struktur zarządzania lub eksperymentów społecznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Będzie można przetestować nowe formy świadczenia usług dla osób bezdomnych i walczyć z wykluczeniem mieszkaniowym.

Projekt stawia też na gromadzenie danych, wzajemne uczenie się państw członkowskich i zacieśnianie współpracy między zainteresowanymi stronami. Chodzi w nim bowiem o to, by wybrać i wspierać ograniczoną liczbę pośredników w jak największej liczbie państw członkowskich. W ten sposób łatwiej będzie budować formalne i nieformalne sieci współpracy w dziedzinach związanych ze zwalczaniem bezdomności.

Wnioski można składać do 14 grudnia 2023.

Więcej informacji znajduje się na platformie Komisji Europejskiej: Funding & tenders (europa.eu)

Powrót na początek strony