Zarząd województwa zatwierdził projekty z zakresu publicznej infrastruktury badawczej

Będą to cztery projekty uczelni z regionu zakładające utworzenie nowoczesnych placówek badawczych. Teraz zostaną zaopiniowane przez stronę rządową, co pozwoli na ubieganie się o ich realizację. Decyzję o zatwierdzeniu przedsięwzięć podjęto w czwartek, 7 września podczas posiedzenia zarządu województwa.

– Wyłoniliśmy projekty, których realizacja zwiększy potencjał naszego regionu. Dotyczą rozwoju technologii cyfrowych, sektora medycznego czy sektora rolno-spożywczego. Wszystkie nastawione są na prowadzenie badań, bo to wiedza leży u podstaw rozwoju. Jeśli podlaskie przedsiębiorstwa chcą być liderami i konkurować w świecie, muszą dysponować produktami i usługami nowoczesnymi i najwyższej jakości – mówił marszałek Artur Kosicki.

Koszt realizacji wszystkich projektów to blisko 128 mln zł. Będą w głównej mierze finansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakłada utworzenie Centrum Medycyny Nowej Generacji (CMNG). Centrum pomoże producentom żywności z regionu, aby ich produkty sprzedawane były z wysoką marżą jako żywność funkcjonalna. Koszt przedsięwzięcia to 50 mln zł, w tym dofinansowanie - 47,5 mln zł.

Tyle samo kosztować będzie projekt Politechniki Białostockiej. Dzięki Podlaskiemu Centrum Technologii Cyfrowych, które utworzy uczelnia, branża ICT będzie mogła rozwijać technologie i innowacje cyfrowe na rzecz regionu.

Natomiast Centrum Ekspertyz BioNanoTechno (projekt Uniwersytetu w Białymstoku) zamierza prowadzić badania o szerokim spektrum zastosowania m.in. dot. oceny stanu i ochrony środowiska, jakości materiałów użytkowych czy opracowywania i wdrażania nowych biosensorów w diagnostyce chorób. Koszt to: ponad 22,7 mln zł, w tym dofinansowanie – ponad 21,6 mln zł.

Z kolei laboratorium Połączeń Mechanicznych, projekt realizowany przez spółkę Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, ma być odpowiedzią na problemy przedsiębiorców w branży metalowo-maszynowej, rolniczej i szkutniczej. Ma kosztować ponad 5,1 mln zł (w tym dofinansowanie – ponad 4,1 mln zł).

Projekty zostały zaopiniowane przez Grupę RIS3 funkcjonującą w ramach Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości urzędu marszałkowskiego. Były oceniane pod kątem zgodności z celami, sposobem wpisywania się w realizację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 i regionalne inteligentne specjalizacje.

Teraz wymagają pozytywnej opinii Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z udziałem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

Powrót na początek strony