Wsparcie wzornictwa w MŚP w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej każdym rokiem mocno zyskuje na dynamice. Do tej pory w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej ogłoszono 19 naborów o łącznym budżecie 8,78 mld zł, tj. 73% budżetu programu.

Rok 2024 przynosi nam również wyniki pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu „Wzornictwo w MŚP” w programie. Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania to ponad 170 mln zł, w tym ponad 90 mln zł stanowi wsparcie z UE. Nabór został rozpoczęty dnia 9 maja i trwał do 20 września 2023 r. Przeprowadziła go Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Pośrednicząca w programie.

Lista najwyżej ocenionych projektów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w linku poniżej:

Lista ocenionych projektów: 5/2019/2.3.2/Konkurs nr 3/2019 (parp.gov.pl)

Firmy z Polski Wschodniej nadal będą mogły ubiegać się dofinansowanie inwestycji w zakresie wzornictwa. Kolejny nabór zaplanowano w maju 2024 roku.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest dostępny w pliku znajdującym się w linku poniżej:

Harmonogram naborów

Powrót na początek strony