Webinary dla pracowników urzędów gmin poświęcone ochronie różnorodności biologicznej w miastach

Wykwalifikowani eksperci poprowadzą serię szkoleń online poświęconych m.in. planowaniu przestrzennemu z uwzględnieniem zielonej infrastruktury i retencji wody czy pozyskiwania funduszy na realizacje inwestycji związanych z zazielenieniem przestrzeni. Szkolenia online odbędą się w dniach 19-21.09 w godzinach 9:00 - 16:00.

Webinary organizowanie są w ramach kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Chroń bioróżnorodność”. Wydarzenie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród prelegentów będą m.in.: dr Monika Szewczyk- UNEP/GRID - Warszawa, Aleksandra Jankowska - Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, Katarzyna Szymczak - Pomianowska - Departament Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miejski m. Wrocław wraz z Moniką Pec - Święcicką - Architekt Miejski z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu oraz Joanna Rayss reprezentująca Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Tematy poszczególnych webinarów to:

  • Inwentaryzacji zasobów przyrodniczych jak myślenie potencjał rozwoju zieleni oraz błękitno-zielonej infrastruktury w mieście - termin webinaru: 19.09.2023 r. godz. 9:00-12:00 (link do rejestracji)
  • Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne z uwzględnieniem aspektów błękitno-zielonej infrastruktury i retencji wody – przykłady - termin webinaru: 19.09.2023 r. godz. 13:00-16:00 (link do rejestracji)
  • Rozwiązania oparte na przyrodzie w przestrzeni miejskiej (nature-based solutions): projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie - termin webinaru: 21.09.2023 r. godz. 9:00-12:00 (link do rejestracji)
  • Przygotowywanie SIWZ i SOPZ dla zamówień publicznych dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury - termin webinaru: 20.09.2023 r. godz. 9:00- 12:00 (link do rejestracji)
  • Dostępne źródła finansowania miejskich inwestycji dot. zazielenienia przestrzeni miejskiej i rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury - termin webinaru: 20.09.2023 r. godz. 13:00-16:00 (link do rejestracji)

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 18.09. Liczba uczestników jest ograniczona. W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań.

Nagrania webinarów będą dostępne na stronie www.bioroznorodnosc.gov.pl w zakładce „Dla samorządów”.

Więcej informacji o kampanii na stronie bioroznorodnosc.gov.pl  

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Powrót na początek strony