Umowa partnerska podpisana

22 stycznia 2024 r. podpisana została Umowa partnerska czyli formalne porozumienie o współpracy między Województwem Podlaskim, a Partnerami na rzecz wspólnego celu, jakim jest realizacja projektu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Proces Przedsiębiorczego Odkrywania integruje różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne regionu.

Partnerami projektu są: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako lider inteligentnej specjalizacji Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem; Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jako lider inteligentnej specjalizacji Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem; Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju jako lider inteligentnej specjalizacji Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem; Podlaski Fundusz Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Spółka z o. o. jako lider inteligentnej specjalizacji Przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem oraz  Fundację „Technotalenty” jako partner ds. promocji współpracy nauka-biznes.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r.

Powrót na początek strony