Spotkanie Partnerów projektu PPO

Spotkanie Partnerów projektu „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 miało miejsce 8 lutego br.  w UMWP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Spółka z o. o. jako Liderzy inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego, fundacji „Technotalenty” jako partnera ds. współpracy nauki z biznesem oraz przedstawiciele Referatu Regionalnego Systemu Innowacji DIP, Biura Promocji Gospodarczej oraz Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego  DRR. Było to pierwsze spotkanie realizatorów projektu w tak szerokim gronie.

Pani Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości przedstawiła całościową koncepcję projektu ukierunkowanego na proces przedsiębiorczego odkrywania. Partnerzy zaprezentowali organizację prac zespołu zaangażowanego w realizację projektu oraz wyrazili wolę dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Jak podsumował Adam Walicki, Prezes fundacji „Technotalenty” – przy realizacji projektu powinny nam towarzyszyć dwie przesłanki, żebyśmy budowali naszym wspólnym działaniem kapitał regionu, a z drugiej strony żebyśmy wiedzieli, że musimy być aktywni, nawet poza projektem. Ważne jest, żeby cały nasz zespół widział w projekcie pożytek i obowiązek wobec Regionu.

Powrót na początek strony