Rozpoczął się trzeci nabór wniosków dotyczący projektów regularnych w Programie Interreg Next VI-A Litwa – Polska

Trzeci nabór został otwarty 7 maja i potrwa do 31 lipca br.

Obszar kwalifikowalny Programu Litwa-Polska obejmuje obecnie całe województwo podlaskie.  

Wnioskodawcy mogą aplikować w trzech priorytetach Programu:

 1. Promowanie dobrostanu środowiska i wzmocnienie zarządzania kryzysowego;
 2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;
 3. Wzmocnienie współpracy lokalnych, regionalnych i krajowych interesariuszy.

Zasady naboru:

 • Wartość projektu: minimalny całkowity budżet projektu  wynosi 160 000,00 euro, maksymalny całkowity budżet wynosi 2 000 000,00 euro
 • Alokacja dla 3 naboru to 38 177 962,67 euro EFRR
 • Dofinansowanie z EFRR do 80% wydatków kwalifikowalnych, 20% to wkład własny beneficjenta
 • Okres trwania projektów do 24 miesięcy
 • Współpraca co najmniej 2 partnerów (po jednym partnerze z każdego kraju), maksymalna liczba partnerów w tym naborze nie jest ograniczona
 • Formularz aplikacyjny składa się w systemie JEMS w języku angielskim

Program jest skierowany do beneficjantów, takich jak np.:

 • władze lokalne, regionalne i krajowe,
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT),

Na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej została dodana nowa zakładka: Poznaj dodatkowe wsparcie finansowe dla polskich beneficjentów 2021-2027.

Zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam informacjami dot. wsparcia organizacji pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych naborem zachęcamy do odwiedzania strony Programu: lietuva-polska.eu/3-call-for-proposals, na której opublikowane są zasady naboru i dokumenty oraz zaproszenie na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu lietuva-polska.eu/pl/interreg

Informacji o Programie w naszym województwie udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu w Białymstoku: lietuva-polska.eu/pl/regionalny-punkt-kontaktowy-podlaskie.

Logo projektu Litwa - Polska

Powrót na początek strony