Rozpoczął się drugi nabór wniosków na małe projekty w Programie Interreg Next VI-A Litwa-Polska

Drugi nabór projektów został otwarty 9 stycznia 2024 roku i potrwa do 29 lutego 2024 roku.

Aplikacje projektowe można będzie składać wyłącznie on-line za pomocą systemu JEMS.

Nabór dotyczy wszystkich priorytetów Programu tj.:

  • Promowanie dobrostanu środowiskowego;
  • Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;
  • Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Obszar Programu:

Mapa programu Litwa-Polska

Poziom dofinansowania projektu: EFRR 80% wydatków kwalifikowalnych, 20% wkład własny beneficjenta. Budżet projektu min.: 20 000,00 Euro, max.: 160 000,00 Euro. Czas trwania projektu do 12 miesięcy.

Zapraszamy do śledzenia strony programu: lietuva-polska.eu

Kontakt z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku: lietuva-polska.eu/regional-contact-points

Powrót na początek strony