Planowanie naborów wniosków w Programie Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 i zmiany w Programie

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Augustowie w dniach 26-27 września br. zaplanowano przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków od dofinansowanie.

Drugi nabór wniosków na małe projekty planowany jest na początku 2024 r., a trzeci nabór wniosków na projekty regularne planowany jest w drugim kwartale 2024 r.

W związku z planowanymi zmianami w Programie, członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili zmieniony projekt dokumentu i zgodzili się na przekazanie go do Komisji Europejskiej. Zmiany przewidują rozszerzenie obszaru Programu, zwiększenie jego budżetu i włączenie nowych priorytetów. Zmieniony dokument Programu, który został przesłany do Komisji Europejskiej w dniu 2 października 2023 r. znajduje się na stronie lietuva-polska.eu.

Mapa nowego obszaru Programu uwzględniająca jego zwiększenie o polskie subregiony olsztyński i łomżyński:

Mapa programu Litwa-Polska

Zapraszamy do odwiedzenia strony Programu: https://lietuva-polska.eu/pl/Interreg/.   

Informacji o Programie w naszym województwie udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu w Białymstoku: https://lietuva-polska.eu/pl/regionalny-punkt-kontaktowy-podlaskie/.

Powrót na początek strony