Nowe instrumenty wsparcia innowacji – Podlaskie na konferencji Next Generation Innovators Summit w Madrycie

Konferencja „Next Generation Innovators Summit” zorganizowana przez Hiszpańską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej przy współpracy z KE oraz hiszpańskim Ministerstwem Nauki i Innowacji odbyła się 10 października br. w Madrycie. Jednym z prelegentów podczas panelu dyskusyjnego "Narzędzia wzmacniające ekosystemy - Regionalne Doliny Innowacji" była Emilia Malinowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, reprezentująca Województwo Podlaskie.

Wydarzenie wysokiego szczebla, odbywające się  w Audytorium Muzeum Narodowego Centrum Sztuki Królowej Zofii, zgromadziło ponad 200 osób i było okazją do podjęcia rozmów o zakresie wsparcia innowacji na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Przedmiotem wystąpień i dyskusji była ogłoszona w tym roku przez KE Nowa Europejska Agenda Innowacji (A New European Innovation Agenda), która ma uczynić Europę liderem nowej fali innowacji z obszaru „deep tech”. Dokument zakłada, że Europa stanie się miejscem atrakcyjnym dla utalentowanych naukowców, a także start-upów, którzy wspólnie będą wytwarzać inspirujące i nowatorskie rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii. Prezentowane były dobre praktyki z obszaru wsparcia innowacji czy narzędzia przyciągania i wspierania talentów.

Dyrektor Emilia Malinowska wzięła udział w panelu dotyczącym nowej inicjatywy utworzenia w Europie Regionalnych Dolin Innowacji. W swoich wypowiedziach podkreślała, że przed naszym regionem stoi wiele wyzwań: wzmacnianie kompetencji, transformacja cyfrowa, wspieranie startupów. Najważniejszym wyzwaniem na ten moment jest jednak budowanie sieci współpracy na różnych poziomach.

Na poziomie naszego regionu rozpoczęliśmy działania mające na celu wzmacnianie współpracy,  (…), a teraz startujemy z Doliną Rolniczą i budowaniem współpracy w większej skali, również w skali międzynarodowej. Dlatego wyraziliśmy zainteresowanie inicjatywą Regionalnych Dolin Innowacji”.

Dyrektor poinformowała, że mimo awansu i uzyskania w tym roku przez Województwo Podlaskie statusu „emerging innovator region plus” (wschodzący innowator plus), nadal czeka nas wiele wyzwań. Jednakże mamy potencjał, którym już teraz możemy się pochwalić: sektor maszyn dla rolnictwa, sektor produkcji żywności, zwłaszcza produktów mlecznych, wysoki potencjał w obszarze żywności funkcjonalnej czy medycynie. Kwestia bezpieczeństwa żywnościowego nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie czy Izraelu. Chcemy być regionem, który odegra znaczącą rolę w realizacji tego wyzwania w Europie.

W panelu uczestniczyli również reprezentanci innych regionów UE: Eerikki Vainio, (Finlandia, strong innovator region) oraz David González (Hiszpania, moderate innovator region). Udział w wydarzeniu to kolejny krok w kreowaniu wizerunku naszego regionu jako partnera do współpracy międzynarodowej.

Powrót na początek strony