Nabór Partnerów do realizacji projektu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO”

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty nabór Partnerów do realizacji projektu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO”.

Celem partnerstwa jest współpraca Lidera Projektu i Partnerów przy realizacji projektu pn.: „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO”, ukierunkowanego na wdrożenie kompleksowych działań na rzecz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania i współpracy sieciowej w województwie podlaskim.

 

Partnerzy - Liderzy Inteligentnych Specjalizacji:

Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT
w powiązaniu z sektorem

Partner będzie pełnił rolę Lidera Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podlaskiego, wskazanej
w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2021–2027+ (RIS3 2027+), tj.: Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem.

Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT
w powiązaniu z sektorem

Partner będzie pełnił rolę Lidera Inteligentnej Specjalizacji Województwa Podlaskiego, wskazanej
w Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2021–2027+ (RIS3 2027+), tj.: Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane łańcuchem wartości oraz ICT w powiązaniu z sektorem.

Każdy z Partnerów będzie odpowiedzialny za realizację zadań na rzecz jednej z ww. inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego.

Partner ds. promocji współpracy nauka-biznes

Partner będzie odpowiedzialny za realizację części zadania: współpraca nauka-biznes, polegającego na organizacji wydarzeń promujących współpracę nauka-biznes.

Przed przystąpieniem do realizacji Projektu Lider i Partnerzy zawrą umowę partnerską, która będzie określała w szczególności stopień zaangażowania Stron w realizację każdego z zadań będących przedmiotem partnerstwa.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 listopada 2023 r., o godz. 12:00.

Ogłoszenie o naborze Partnerów wraz z załącznikami dostępne jest pod linkiem (Nabór Partnerów do realizacji projektu pn. „Regionalny projekt w zakresie budowy potencjału regionu PPO” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. - Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego)

 

Kontakt:

Anna Pańkowska

anna.pankowska@podlaskie.eu

Tel. 85 66 54 316

Powrót na początek strony