Eksperci tematyczni

Eksperci w pięciu grupach tematycznych

Tuż po zakończeniu spotkań konsultacyjnych pracę nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego rozpoczęły zespoły, tzw. grupy tematyczne. Każda z grup zajmowała się ściśle określoną problematyką, a uczestniczyli w niej eksperci z poszczególnych dziedzin.

Zespołów było pięć:

  • Grupa spójność terytorialna i rozwój lokalny - moderator: prof. Robert Ciborowski (prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku), zespół: Marta Juchnicka (ekspert z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr), dr Elwira Skibicka-Sokołowska (pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku), Karina Sachpazidu-Wójcicka (pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku), Stefan Krajewski (dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), Mirosław Lech (przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego), Andrzej Jurczak (prezes Stowarzyszenia N.A.R.E.W – Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi), Małgorzata Dudzińska (dyrektor Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"), Jerzy Sirak (wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska), Maciej Kamiński (wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”), Andrzej Lićwinko (przewodniczący Związku Komunalnego Biebrza), Jan Zalewski (dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie), Grzegorz Leszczyński (prezes Podlaskiej Izby Rolniczej), Piotr Znaniecki (prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"), Marta Orłowska (oficer pożyczkowy z Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa) oraz przedstawiciele UMWP
  • Grupa miejska - moderator: dr Anna Augustyn (pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu w Białymstoku), zespół: Krzysztof Marek Karpieszuk (sekretarz miasta Białegostoku, dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Białymstoku), Tomasz T. Buczek (dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UM w Białymstoku), Andrzej Karolski (dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej UM w Białymstoku), Barbara Kokoszkiewicz (kierownik Referatu Programowania Rozwoju Przestrzennego Departamentu Urbanistyki UM w Białymstoku), Adam Kurluta (dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM w Białymstoku), Andrzej Kiełczewski (naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży), Joanna Pliszewska (inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży), Łukasz Kurzyna (zastępca prezydenta Suwałk), Marcin Bonisławski (naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Suwałkach), Jerzy Łukaszyński (główny projektant w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego), dr inż. arch. Bartosz Czarnecki (pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej), prof. dr hab. Andrzej Sadowski (kierownik Katedry Socjologii Wielokulturowości w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku), dr Adam Tomanek (pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB), Paweł Makowiecki (koordynator projektu „Współpracowania” przy Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym) oraz przedstawiciele UMWP
  • Grupa kapitału ludzkiego i społecznego - moderator: Hubert Ostapowicz (wicedyrektor ds. PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku), zespół: Michał Skarzyński (członek zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr), dr Cecylia Sadowska-Snarska (prorektor do spraw nauki Wyższej Szkoły Ekonomicznej, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku), Józef Jacek Hordejuk (dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku), Jarosław Sadowski (wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku), Dorota Iwanowska-Klekotko (kierownik Wydziału Rynku Pracy WUP w Białymstoku), Marzanna Wasilewska (kierownik Wydziału Badań i Analiz WUP w Białymstoku), prof. dr hab. n.med. Andrzej Stanisław Szpak (kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka (przedstawicielka Podlaskiego Forum Gospodarczego, współwłaścicielka T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.), Andrzej Kozakiewicz (przedstawiciel Podlaskiego Forum Gospodarczego, członek zarządu Podlaskiego Związku Pracodawców, współwłaściciel i dyrektor generalny PWTK ATLAS sp.j. ), Monika Małgorzata Syczewska (kierownik Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), Emilia Gołaszewska (kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej), Edyta Dąbrowska (koordynator projektu w Podlaskim Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku) oraz przedstawiciele UMWP
  • Grupa infrastruktury i środowiska - moderator: prof. Piotr Banaszuk (profesor Politechniki Białostockiej, kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej), zespół: dr Dan Wołkowycki (pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB), dr Oskar Świda (pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych na Wydziale Informatyki PB), Zdzisław Plichta (ekspert Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego), Elżbieta Kępska (główny projektant ds. elektronergetyki Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego), Lech Magrel (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska), Jarosław Malinowski (prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Sławomir Topczewski (zastępca dyrektora do spraw przygotowania inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku), Józef Władysław Sulima (dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich), dr Andrzej Kamocki (prezes Towarzystwa Ochrony Siedlisk „ProHabitat”), Małgorzata Górska (rzecznik ds. ochrony przyrody Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków), Cezary Świstak (p.o. zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,) oraz przedstawiciele UMWP
  • Grupa gospodarcza - moderator: Marek Dźwigaj (wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego), Rafał Chmielewski (wiceprezes RCS sp. z o.o.), Agnieszka Kurajew (członek zarządu Podlaskiego Funduszu Kapitałowego i Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego), Maciej Szumski (prezes Plum sp. z o.o.), Mirosław Leśniewski (dyrektor biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku), dr hab. Adam Sadowski (prof. UwB, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu w Białymstoku), dr Andrzej Pawluczuk (pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania i Finansów na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej), dr Jolanta Koszelew (dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego), Wojciech Winogrodzki (przedstawiciel Podlaskiego Forum Gospodarczego, prezes i współwłaściciel T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.), Irena Jagiełło (przedstawicielka Podlaskiego Forum Gospodarczego, dyrektor Oddziału Pekao S.A. w Białymstoku), dr Anna Wasiluk (pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania i Finansów na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej), Maciej Kusiński (koordynator projektu z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr), dr Magdalena Klimczuk-Kochańska (starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) oraz przedstawiciele UMWP
Powrót na początek strony