Eksperci

Eksperci

W prace nad Strategią zaangażowanych było około 500 osób. Wielu ekspertów z różnych dziedzin uczestniczyło w zespołach roboczych, czyli w tzw. grupach tematycznych. Ich doświadczenie i wiedza pozwoliły określić, jakie obszary wymagają wsparcia, które należy szczególnie wzmacniać, by nasz region dynamicznie się rozwijał.

Nad całością czuwali również kluczowi eksperci. Ich rolą było zapewnienie spójności SRWP z ogólnymi kierunkami planowania strategicznego i przestrzennego w województwie, makroregionie Polski Wschodniej oraz kraju, a także nadzór merytoryczny nad ogółem prac związanych z aktualizacją Strategii.

Powrót na początek strony