Znamy zwycięzców konkursu „Moje województwo. Podlaskie 2030”

31 lipca 2019 r. zakończył się II etap konkursu studenckiego „Moje województwo. Podlaskie 2030”. Komisja konkursowa oceniła 10 prac, wybranych spośród 15 przesłanych przez studentów podlaskich uczelni.  

Przesłane prace w ciekawy sposób poruszały wiele różnych tematów, zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych. Studenci zwracali uwagę na ekologię, rozwój przedsiębiorczości, czy szkolnictwo wyższe w województwie podlaskim. Część uczestników skupiła się na kompetencjach społecznych zarówno liderów, jak i mieszkańców naszego regionu. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się aktywną postawą i zaangażowaniem w dyskusję nad rozwojem województwa podlaskiego.

Wyłoniono zwycięzców

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Krzysztof Jakub Konon (tytuł pracy „Remedium dla podlaskiego”)

II miejsce: Ernest Sakowicz (tytuł pracy „Lepsze jutro”)

III miejsce: Monika Karska (tytuł pracy „Ekologiczna Polska „A” – sposobem rozwoju województwa podlaskiego”)

Komisja Konkursowa przyznała również Wyróżnienie zespołowi w składzie: Zuzanna Kiersnowska, Adrian Konopka i Sylwia Jabłońska za pracę zatytułowaną: „W innej skórze czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowy czynnik rozwijający kapitał ludzki województwa podlaskiego”.

Nagrodzona praca

Krzysztof Konon, autor zwycięskiej pracy studiuje na Uniwersytetu Medycznym w Białymstoku. W swojej pracy „Remedium dla podlaskiego” porusza perspektywy rozwoju województwa w wielu aspektach: między innymi mobilności, opieki medycznej czy szkolnictwa wyższego. Autor zwraca uwagę na sfery, w których należałoby podjąć działania, aby poprawić jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Warto wspomnieć, że zwycięzca konkursu, oprócz nagrody finansowej o wartości  4 tys. zł będzie miał możliwość udziału w panelu dyskusyjnym podczas VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego we wrześniu 2019 r. Z kolei zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2 tys. zł, a trzeciego 1 tys. zł.

Aktywni studenci

Dziękujemy wszystkim studentom i studentkom, którzy przysłali swoje prace do konkursu. Biorąc udział w konkursie wykazali się aktywną postawą i zaangażowaniem w kwestie rozwoju naszego regionu.

Cel konkursu

Konkurs był organizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Jego celem było poznanie nowatorskich pomysłów i opinii środowiska studenckiego na temat możliwości i szans rozwojowych województwa podlaskiego. Konkurs realizowany jest w trakcie ważnej dyskusji nad rozwojem województwa podlaskiego – podczas procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Zobacz również: Studenci przedstawili swoją wizję regionu

Powrót na początek strony