Studenci przedstawili swoją wizję regionu

Wskazali kluczowe problemy i wyzwania, które ich zdaniem w najbliższych latach czekają województwo podlaskie. Studenci w ramach konkursu „Moje województwo. Podlaskie 2030” opisali, w jakich kierunkach powinien rozwijać się nasz region. Dziś najlepsze prace zostały nagrodzone przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego.

Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Wasze zaangażowanie jest dla mnie bardzo ważne, bo to znak, że chcecie aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, którą rozpoczęliśmy na początku tego roku – podkreśla marszałek Kosicki, który przekazał laureatom cenne nagrody.

Remedium dla Podlaskiego

Konkurs był skierowany do studentów uczelni wyższych z województwa podlaskiego. Jego celem było poznanie wizji i inspirujących pomysłów młodego pokolenia. W ten sposób studenci mogli włączyć się do dyskusji na temat rozwoju województwa podlaskiego, która toczy się podczas trwającej właśnie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. Do konkursu zgłoszono 15 prac, z czego do II etapu zostało wybranych 10. II etap zakończył się 31 lipca 2019 r. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Jej zdaniem najciekawsza była praca Krzysztofa Jakuba Konona pt. „Remedium dla Podlaskiego”.

– Nie spodziewałem się tej nagrody, zwłaszcza, że w swojej pracy odbiegłem od ekonomicznego traktowania rozwoju. Wydaje mi się, że aby zachęcić do życia właśnie w tym miejscu, nie tylko ważne są kwestie finansowe, ale też ogólne zadowolenie z życia. Dotyczy to wielu aspektów, np. komunikacji autobusowej, ale istotna jest też kwestia ekologii, czyli to, w jakim stanie jest środowisko, w którym mieszkamy – mówi laureat głównej nagrody.

Autor zwycięskiej pracy studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W swojej propozycji poruszył perspektywy rozwoju województwa w wielu aspektach: między innymi mobilności, opieki medycznej czy szkolnictwa wyższego. Zwrócił uwagę na sfery, w których należałoby podjąć działania, aby poprawić jakość życia mieszkańców naszego regionu.

Lepsze jutro i ekologiczna Polska

Drugie miejsce zajął Ernest Sakowicz, autor pracy pt. „Lepsze jutro”. W swojej twórczości skupia się na poprawie jakości życia mieszkańców naszego regionu. Według niego, województwo podlaskie powinno stawiać na zdrowie mieszkańców, aktywność fizyczną, zieleń, czystość, ale także możliwości rozwoju nowych technologii.

W czołowej trójce znalazła się także praca Moniki Karskiej pt. Ekologiczna Polska A. Odnosi się w niej głównie do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Autorka podaje kilka ciekawych pomysłów na wykorzystanie ekologicznych rozwiązań w tej dziedzinie w naszym województwie.  

Atrakcyjne nagrody

Laureat I miejsca zdobył nagrodę finansową o wartości 4 tys. zł i możliwość wzięcia udziału w jednym z paneli podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego (25-26 września). Zdobywca drugiego miejsca otrzymał 2 tys. zł, a trzeciego – 1 tys. zł.

Komisja konkursowa przyznała również wyróżnienie zespołowi w składzie: Zuzanna Kiersnowska, Adrian Konopka i Sylwia Jabłońska za pracę zatytułowaną: „W innej skórze czyli inteligencja emocjonalna jako kluczowy czynnik rozwijający kapitał ludzki województwa podlaskiego”.

Konkurs był zorganizowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Jego celem było poznanie nowatorskich pomysłów i opinii środowiska studenckiego na temat możliwości i szans rozwojowych województwa podlaskiego.

– Chcieliśmy poznać opinie młodych ludzi na temat tego, jak widzą przyszłość swojego regionu w 2030 roku. Młodzież charakteryzuje kreatywne myślenie i dlatego cieszymy się z tego, że mogliśmy zapoznać się właśnie z jej wizją. Najlepszym przekazaliśmy nagrody i wyróżnienia, a każdy z uczestników mógł liczyć na upominki – zaznacza Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie przebiegu konkursu.

 

Powrót na początek strony