Wspólne stanowisko dotyczące przyszłości programu dla Polski Wschodniej

W trakcie dzisiejszego (04.09), zdalnego posiedzenia, Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP (ZWRP) podjęła Stanowisko w sprawie projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia+. Obradom przewodniczył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

W skład Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP wchodzą przedstawiciele samorządów województw Polski Wschodniej tj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Wrześniowe posiedzenie Komisji poświęcone było pracom nad projektem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia+ na okres budżetowy Unii Europejskiej 2021-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska.

Dodana: 7 wrzesień 2020 13:47

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2020 13:47