Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Interreg Next VI-A Litwa-Polska 2021-2027

9 stycznia 2023 r. został ogłoszony pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Interreg Next VI-A Litwa-Polska 2021-2027. Nabór zostanie zamknięty 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 (GMT +2).

Aplikujący muszą wypełnić Formularz zgłoszeniowy poprzez Wspólny Elektroniczny System Monitorowania (JEMS) online na stronie www.jems.lietuva-polska.eu. Tylko Formularze zgłoszeniowe złożone za pośrednictwem portalu JEMS będą kwalifikowalne.

Poziom dofinansowania z EFRR wynosi do 80%. Beneficjenci muszą zapewnić wymagane współfinansowanie.

W pierwszym naborze wnioski można składać w ramach wszystkich 3 priorytetów Programu.

W projekcie wymagane jest partnerstwo - co najmniej jeden partner z każdego kraju (Litwy i Polski).

W trakcie naboru planowane są szkolenia dla wnioskodawców, o których poinformujemy w terminie późniejszym.

Więcej informacji na temat 1. naboru wniosków oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć w sekcji „Aplikacja” na stronie internetowej Programu.

O Programie pisaliśmy wcześniej: https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/Aktulanosci/zapowiedz-pierwszego-naboru-wnioskow-programu-interreg-next-vi-a-litwa-polska.html

 lit.png

 

Powrót na początek strony