Zapowiedź pierwszego naboru wniosków Programu Interreg Next VI-A Litwa-Polska

W pierwszym kwartale 2023 roku zaplanowano otwarcie pierwszego naboru wniosków projektowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2021-2027. Nabór rozpocznie się 9 stycznia 2023 roku i potrwa do 28 kwietnia 2023 roku. Aplikacje projektowe można będzie składać wyłącznie on-line za pomocą systemu JEMS.

Nabór będzie dotyczył wszystkich priorytetów Programu tj.:

  • Promowanie dobrostanu środowiskowego;
  • Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego;
  • Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami

Orientacyjna alokacja Programu EFRR na wszystkie 3 priorytety wynosi: 42 216 670,00 EUR.

Poziom dofinansowania projektu: EFRR 80 % wydatków kwalifikowalnych, 20% wkład własny beneficjenta, przy czym 15% wkładu własnego może stanowić dotacja celowa z budżetu państwa.

O nowym Programie pisaliśmy tutaj: https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/Aktulanosci/program-interreg-vi-a-litwa-polska-2021-2027-zatwierdzony-przez-komisje-europejska.html

Instytucje Programu wnioskują o rozszerzenie w niedalekiej przyszłości obszaru Programu o subregiony olsztyński (warmińsko-mazurskie) oraz łomżyński (podlaskie), trwają rozmowy administracji rządowej Polski i Litwy z Komisją Europejską w tej sprawie. Jest również szansa na zwiększenie budżetu Programu.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z osobami pracującymi w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programu Interreg Litwa – Polska w Białymstoku, które służą wsparciem przy poszukiwaniu partnerów na Litwie, informacjami odnośnie przyszłych naborów wniosków o dofinansowanie. Punkt jest zlokalizowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Dane do kontaktu:

Krzysztof Sas tel.: 85 66 54 908, kom.: +48 508 818 976, krzysztof.sas@podlaskie.eu

Izabela Matyszewska tel. 85 6654 288, izabela.matyszewska@podlaskie.eu

Powrót na początek strony