O wpływie pandemii na sytuację województwa podlaskiego podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 25 lutego 2021 roku Joanna Sarosiek – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP omówiła wpływ pandemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa podlaskiego.

W pierwszej części prezentacji Dyrektor Sarosiek przedstawiła wpływ pandemii na działalność sektora przedsiębiorstw, w tych branżach, które w największym stopniu odczuły jej negatywne skutki. Z zaprezentowanych danych wynika, ze najgorsza sytuacja gospodarcza, przejawiająca się w drastycznych spadkach koniunktury, występuje w gastronomii i hotelarstwie, przetwórstwie przemysłowym oraz transporcie. W przypadku podmiotów gospodarczych związanych z informacją i komunikacją, po znacznym pogorszeniu sytuacji w pierwszej odsłonie pandemii (początek 2020 roku), sytuacja sektora ustabilizowała się. Sektor informacji i komunikacji odrabiał najprawdopodobniej straty, korzystając ze zwiększonego ukierunkowania przedsiębiorstw na wykorzystanie ICT w bieżącej działalności, celem przeniesienia aktywności gospodarczej z formuły stacjonarnej do formuły „on-line”.

W dalszej części prezentacji, przeanalizowana została sytuacja na podlaskim rynku pracy. Wpływ pandemii COVID-19 widoczny jest m.in. we wzroście wskaźnika bezrobocia rejestrowanego oraz spadku liczby zgłoszonych ofert pracy. Jednocześnie, nie obserwuje się drastycznych zmian w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Wskazuje to na skuteczność wdrażanych środków zapobiegawczych w postaci zastrzyku finansowego, kolportowanego w ramach środków z RPOWP 2014-2020 jak i kolejnych, rządowych tarcz antykryzysowych oraz tarcz finansowych PFR, zwłaszcza do przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników. Zwolnienia, wiążące się ze wzrostem bezrobocia i zmniejszeniem liczby ofert pracy dotyczyły w tej sytuacji, przede wszystkim, sektora mikro i małych przedsiębiorstw, stanowiących niemal 90% podlaskich przedsiębiorstw.

Prezentacja przedstawiona podczas spotkania (PDF 818 kB)

Dodana: 25 luty 2021 15:05

Zmodyfikowana: 25 luty 2021 15:05