Zaproszenie na seminarium zapowiadające 1. nabór projektów programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Celem Programu Interreg Europa Środkowa jest współpraca ponad granicami, która poprawia jakość życia i warunki pracy w regionach Europy Środkowej.

W skład obszaru objętego programem wchodzi 9 państw członkowskich, położonych w sercu Europy: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry oraz wybrane regiony Niemiec i Włoch. Łącząc północ z południem oraz wschód z zachodem, Program stanowi pomost od Skandynawii po Morze Śródziemne, co ma istotne znaczenie, gdyż pomimo znacznego postępu, różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy krajami „wschodu” i „zachodu” w Europie Środkowej są nadal wyraźnie widoczne. Stąd, wspólne podejmowanie wyzwań ważnych dla kilku państw przynosi lepsze rezultaty niż działania jedynie na szczeblu krajowym.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w perspektywie finansowej 2021-2027 zostanie otwarty jesienią br., jednak już teraz przygotowywane są informacje i narzędzia, które pozwolą rozpocząć planowanie nowych projektów i tworzenie międzynarodowych partnerstw.  

Podczas spotkania 25 czerwca br. zostanie przedstawiony zakres tematyczny naboru, charakterystyka projektów oraz źródła informacji i narzędzia służące wsparciu wnioskodawców.

Link do seminarium, które odbędzie się za pomocą aplikacji ZOOM, zostanie przesłany osobom zarejestrowanym dzień przed spotkaniem.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu.

Dodana: 18 czerwiec 2021 14:26

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2021 14:28