Zapraszamy do udziału w społecznych konsultacjach strategicznej części Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027

Celem Programu Interreg Polska-Rosja jest wspieranie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Co charakterystyczne dla programów Interreg, realizowane są tu projekty partnerskie, a ich efekty przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru Programu.

Do obszaru Programu Interreg Polska-Rosja z województwa podlaskiego należą subregion białostocki i suwalski, a o dofinansowanie będą mogły ubiegać się między innymi: władze krajowe, regionalne i lokalne oraz ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne posiadające siedzibę na obszarze objętym programem.

Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją Programu Polska-Rosja w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027, dlatego też zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wyrażenia opinii i uwag na temat kierunków wsparcia w Programie.

Uwagi można zgłaszać do 22 czerwca 2021 roku za pomocą formularza online dostępnego w języku polskim i rosyjskim. Na tej stronie znajdują się również dokumenty "Część strategiczna dokumentu programowego" w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej, a także szczegóły dotyczące nowego Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Informacje o programach transgranicznych oraz pomoc w znalezieniu partnerów do realizacji projektów, potencjalni wnioskodawcy z województwa podlaskiego będą mogli uzyskać w Referacie Europejskiej Współpracy Terytorialnej w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
e-mail: ewt@wrotapodlasia.pl; tel. 85 66 54 594, 85 66 54 908, 508 818 968.

Informacje o Programie Interreg Polska – Rosja 2014-2020 można znaleźć na stronie Programu.

Dodana: 2 czerwiec 2021 11:44

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2021 11:44