Wypowiedz się w sprawie przyszłości Europy. Każdy głos się liczy!

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to wyjątkowa i aktualna okazja dla obywateli UE, by włączyć się w debatę na temat wyzwań i priorytetów Europy. Bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz, możesz powiedzieć, jakiej przyszłości chcesz dla Unii Europejskiej.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zobowiązały się wysłuchać Europejczyków i w ramach swoich kompetencji zastosować się do otrzymanych zaleceń.

Podstawowym narzędziem Konferencji jest wielojęzyczna platforma, która jest dostępna pod adresem futureu.europa.eu. Za pomocą platformy możesz przedstawić swoje pomysły, skomentować pomysły zgłaszane przez inne osoby i wyszukiwać wydarzenia, w których chciałbyś wziąć udział. Możesz również zorganizować własne wydarzenie i zgłosić je poprzez platformę. Tematy na jakie można się wypowiedzieć to m.in.:

  • zmiany klimatu i środowisko,
  • zdrowie,
  • zatrudnienie i gospodarka,
  • transformacja cyfrowa,
  • wolności i prawa, praworządność, bezpieczeństwo,
  • migracje,
  • edukacja, kultura, młodzież i sport,
  • międzynarodowa rola UE,
  • demokracja europejska.

Wnioski z Konferencji i wskazówki w sprawie przyszłości Europy mają być gotowe wiosną 2022 r.

Przyszłość jest w Twoich rękach. Zabierz głos.

Dodana: 13 maj 2021 11:04

Zmodyfikowana: 13 maj 2021 11:05