Wyniki I naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027

W grudniu 2022 roku międzynarodowy Komitet Monitorujący programu Interreg Europa warunkowo zatwierdził do dofinansowania 72 ze 134 projektów złożonych w I naborze wniosków.

W projektach zatwierdzonych do dofinansowania jest 43 partnerów z Polski, a 3 polskie instytucje pełnią rolę partnera wiodącego (odpowiadają za cały projekt pod względem prawnym i finansowym). Wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się również 2 projekty: SKYLA i CASPER, które będą realizowane z udziałem partnera podlaskiego – Województwa Podlaskiego.

Lista projektów jest dostępna na Portalu Interreg Europa.

W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat programu powiadomi partnerów wiodących o warunkach, które projekty muszą spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie z UE.

Źródło: https://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Rezultaty-pierwszego-naboru-wnioskow-Interreg-Europa-2021-2027

Powrót na początek strony