Wykorzystanie talentów w Europie: Komisja Europejska uruchamia nową platformę i grupy robocze w celu sprostania wyzwaniom demograficznym w całej Unii

Wykorzystanie talentów w Europie: Komisja Europejska uruchamia nową platformę i grupy robocze w celu sprostania wyzwaniom demograficznym w całej Unii

Komisja Europejska uruchomiła nową platformę przeznaczoną wspieraniu talentów w europejskich regionach - Harnessing Talent Platform (HTP).  Została ona utworzona w celu poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz wsparcia regionów mierzących się z negatywnymi konsekwencjami zmian demograficznych, w tym spadkiem liczby osób z wyższym wykształceniem w mniejszych miejscowościach.

Działania te przyczynią się do konkretnego rozwiązania takich problemów, jak kurczenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym i wyjazd młodych ludzi z niektórych regionów.

W kontekście rosnących dysproporcji terytorialnych i rosnącego podziału między miastem a wsią liczba ludności w wieku produkcyjnym w UE zmniejszyła się ogółem o 3,5 mln osób w latach 2015–2020 i oczekuje się, że do 2050 r. liczba osób zmniejszy się o kolejne 35 mln. 82 regiony w 16 państwach członkowskich (na które przypada prawie 30 % ludności UE) są poważnie dotknięte tym spadkiem, a także niskim odsetkiem absolwentów szkół wyższych i wyższych oraz negatywną mobilnością ich ludności w wieku 15–39 lat, która znajduje się w tzw. "pułapce rozwoju talentów".

Platforma będzie służyć jako punkt wyjścia dla działań UE mających na celu sprostanie wszystkim tym wyzwaniom demograficznym. Za pośrednictwem platformy Komisja będzie promować wydarzenia i najlepsze praktyki, a także dostęp do pomocy technicznej i doradztwa dla regionów potrzebujących, w tym do specjalnego punktu informacyjnego. Platforma Harnessing Talent Platform zagwarantuje, że dotknięte regiony otrzymają wytyczne i informacje potrzebne do opracowania i wdrożenia dostosowanych i kompleksowych planów szkolenia, przyciągania i zatrzymywania talentów.

Komisja już dziś zaprosza zainteresowane strony do udziału w 4 grupach roboczych zajmujących się tematami: Cyfryzacja, zdrowie, badania i innowacje oraz rozwój terytorialny Zainteresowane strony mogą składać wnioski do 15 września 2023r. Zebrane informacje posłużą do ukierunkowania potencjalnych działań regionów w celu rozwiązania problemu drenażu mózgów i wykorzystania talentów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/harnessing-talent-platform_en

Powrót na początek strony