Webinarium dla potencjalnych wnioskodawców 1. naboru wniosków w Programie Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027

Program Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 organizuje webinarium dla potencjalnych wnioskodawców 1. naboru wniosków.

Spotkanie online zaplanowano na 7 lutego, w godzinach 9.00-12.00 (czasu polskiego).

Rejestracja zostanie zamknięta 3 lutego. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie, przyjęte zostaną tylko dwie osoby z organizacji.

Uczestnicy mogą zgłaszać konkretne pytania związane z 1. naborem wniosków poprzez formularz rejestracyjny. Odpowiedzi zostaną udzielone podczas szkoleń oraz zamieszczone na stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu (sekcja FAQ).

Prosimy pamiętać, że nie jest to główne seminarium informacyjne, ale webinarium online. Szkolenia, zarówno na Litwie jak i w Polsce, będą organizowane na przełomie lutego i marca. Bardziej szczegółowe informacje o terminach i miejscach szkoleń zostaną podane wkrótce.

Więcej szczegółów o webinarium oraz rejestracja znajduje się tutaj.

Powrót na początek strony