Warsztaty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP), organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Warsztaty skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP. Pierwszego dnia omówione zostaną zagadnienia z zakresu przygotowania projektu PPP, a drugiego dnia zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego.

Warsztaty odbędą się w formie online, w terminach:

  • 18-19 maja,
  • 8-9 czerwca.

Udział w warszatach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje, w tym agenda zajęć i formularz zgłoszeniowy, są dostępne na stronie www.ppp.gov.pl/warsztaty-specjalistyczne.

Dodana: 13 maj 2021 09:27

Zmodyfikowana: 13 maj 2021 09:27