Warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) w Białymstoku

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza beneficjentów programu FEPW (samorządy i przedsiębiorców) z województwa podlaskiego na warsztaty organizowane w dniu 28 czerwca 2023 r. w Białymstoku.

Warsztaty realizowane są w ramach cyklu spotkań regionalnych i będą miały charakter informacyjno-warsztatowy. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane założenia programu i możliwości wsparcia, natomiast w części warsztatowej przedstawione zostaną szczegółowo warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (między innymi: kryteria wyboru projektów).

Część warsztatowa dotyczyć będzie działań:

  • dla przedsiębiorców: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Wzornictwo w MŚP
  • dla JST: Adaptacja do zmian klimatu, Zrównoważona mobilność miejska

Część warsztatową poprowadzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Spotkanie skierowane do beneficjentów z województwa podlaskiego odbędzie się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Żurawia 71 w Białymstoku, 28.06.2023 r. od godz. 11.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować do 16 czerwca br. za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.warsztatyfepw.pl

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zaproszenie do udziału w warsztatach

Powrót na początek strony