W poniedziałek (19.04) obradowała Podlaska Rada Przemysłu Przyszłości

Podczas obrad podsumowano działalność Rady w roku ubiegłym i zaprezentowano plany na najbliższe miesiące. Członkowie gremium poznali również projekt założeń podlaskiego kandydata na koordynatora regionalnego EDIHU, czyli centrum wspierającego transformację cyfrową. Powołano też nowego członka prezydium Podlaskiej Rady Przemysłu Przyszłości – został nim podlaski biznesmen Wojciech Strzałkowski. Spotkanie prowadził marszałek Artur Kosicki – przewodniczący Rady.

Podsumowanie prac w 2020 roku

Podsumowując działania Rady za ubiegły rok, marszałek Kosicki zwrócił uwagę, że pomimo krótkiego czasu działalności (rada została powołana w październiku 2020 r.) podjęto szereg inicjatyw wspierających transformację przemysłową w regionie. Między innymi wybrano projekty, które zostały zarekomendowane do wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

- Projekty, które wymieniliśmy w piśmie do premiera to Technoplex, Podlaski Park Przemysłowy Przemysłu 4.0, Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0, Smart Education for Industry 4.0 -Innowacyjne hybrydowe kształcenie zawodowe w internetowej sieci społecznościowej – informował marszałek.

Artur Kosicki przypomniał, że w połowie grudnia zorganizowano zawody dla młodych programistów Hackathon „Zhakuj Podlaskie 4.0”. Ich celem było stworzenie pomysłów na rewolucję przemysłową w podlaskim rolnictwie, a także promocja regionu. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowały największe podlaskie firmy. Plany na 2021 rok.

Plany na rok 2021

Jako najważniejsze zadania zaplanowane na najbliższe miesiące marszałek Kosicki wskazał kwestie udziału podlaskich projektów w Krajowym Planie Odbudowy i innych programach, umożliwiających korzystanie ze środków zewnętrznych. Dodał, że cztery programy zgłoszone do KPO (Technoplex, Podlaski Park Przemysłowy Przemysłu 4.0, Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0, Smart Education for Industry 4.0) uznane zostały przez władze województwa za strategiczne dla regionu i ich realizacja jest priorytetem.

Wśród głównych zadań znalazły się też: podnoszenie kompetencji studentów i kadr w kierunku przemysłu 4.0.; identyfikacja gotowości przedsiębiorców do transformacji cyfrowej, realizowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych promujących rewolucję przemysłową w Podlaskiem.

HUBS4INNO+ - kandydatem na podlaski EDIH

Regionalne rady przemysłu przyszłości są powoływane i działają w ścisłej współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP). O jej działaniach informował Dawid Sokal, członek zarządu Fundacji.

Jednymi z głównych zadań FPPP jest wzmocnienie działań na rzecz transformacji cyfrowej klastrów kluczowych i startupów, współpraca z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie tworzenia krajowych Sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH: European Digital Innovation Hubs). Są to centra, których zadaniem jest wspieranie cyfrowej transformacji zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów administracji publicznej.

Obecnie trwa procedura wyłaniania regionalnych EDIHów. Podlaskim kandydatem jest koordynowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIiR) projekt o nazwie HUBS4INNO+. Inicjatywa przeszła krajową preselekcję i weźmie udział w naborze do sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych realizowanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Cyfrowa Europa.

Budżet, o jaki może ubiegać się podlaski EDIH to blisko 22 mln złotych.

Inicjatywa HUBS4INNO+ zrzesza sześciu partnerów. To m.in.: Klaster Obróbki Metali, Polski Klaster Budowlany, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku.

Oferowane usługi m.in. umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także testowanie rozwiązań o kluczowym znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych.

Dodana: 21 kwiecień 2021 12:53

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2021 12:53