Transportowy potencjał regionu

We wtorek dyskutowano o Regionalnym Planie Transportowym Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027.

Spotkanie odbyło się 22 czerwca w formule online. Uczestniczyli w nim radni województwa podlaskiego, zaproszeni byli też europosłowie, posłowie i senatorowie z  woj. podlaskiego.

Wydarzenie otworzyła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. Jak zaznaczyła, celem Regionalnego Planu Transportowego jest zdiagnozowanie stanu oraz kierunków rozwoju systemu transportowego województwa podlaskiego do roku 2030.

– Dokument ten będzie zawierał rozwiązania zmierzające do zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie transportu. Jednocześnie będzie to kluczowy dokument umożliwiający finansowanie inwestycji transportowych w perspektywie finansowej 2021-2027, głównie z programu regionalnego, ale także z Programu dla Polski Wschodniej  podkreśliła dyrektor Sarosiek.

Projekt Regionalnego Programu Transportowego zaprezentował prof. Tomasz Komornicki, który stoi na czele Zespołu eksperckiego przygotowującego dokument na zlecenie Województwa Podlaskiego. Podsumował sytuację transportową województwa, wyliczył  jej mocne i słabe strony. Zwrócił uwagę m.in. na kwestie demografii, handlu zagranicznego i stanu dróg.

– Jednym z celów Planu jest poprawa dostępności transportowej regionu w skali kraju i Europy, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie atrakcyjności regionu w kontekście zarówno inwestycji, ale też np. turystyki – zaznaczył prof. Komornicki.

– W najbliższej przyszłości, prawdopodobnie jeszcze w lipcu, rozpoczną się konsultacje społeczne Regionalnego Planu Transportowego – dodała Joanna Sarosiek.

Po zakończeniu prezentacji eksperci odpowiadali na pytania uczestników. Dyskutowano nie tylko o inwestycjach drogowych, ale też kolejowych.

 

Dodana: 22 czerwiec 2021 15:06

Zmodyfikowana: 23 czerwiec 2021 07:47