Szansa dla miast na nowe połączenia kolejowe!

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły nabór, w ramach którego samorządy mogą zgłaszać wnioski o budowę lub modernizację sieci kolejowej. Termin zgłoszeń upływa 26 sierpnia 2020 roku.

Nabór jest prowadzony w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. Jego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miejscowościami, liczącymi powyżej 10 tys. mieszkańców, które:

  • nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub
  • posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego/związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie.  Zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Nabór składa się z dwóch etapów: w I etapie, do 26 sierpnia, przyjmowane będą zgłoszenia od samorządów. W II etapie wnioskodawcy, których projekty zostały zakwalifikowane, będą mieli 12 miesięcy na przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po ocenie projektów poznamy listę inwestycji, wybranych do realizacji.

Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów  w ramach naboru wynosi 5,59 mld zł.

Szczegóły na stronie programu Kolej+

Dodana: 17 czerwiec 2020 13:57

Zmodyfikowana: 17 czerwiec 2020 13:57